Author: Scrolla Africa

UThabane akafuni ukwehla esikhundleni

UTom Thabane, uNdunankulu waseLesotho osolwa ngokubulala, uyanqaba ukwehla esikhundleni.

Bekunetha imvula yemali

AmaSamariya abehamba ngezimoto zakwanokusho zikhanyise indawo yase-Alex. Kube nomcimbi emigwaqeni yase-Alex kulo mvalelo esikuwo ngeSonto ntambama ngenkathi ithimba labezimoto ezibizayo linikeza abampofu izijumbana zokudla baphinda baphonsa izinkulungwane zamarandi emoyeni.

Abantu bamnyama basencupheni enkulu

uHulumeni wama-Ngisi e-Britain ubika ukuthi abantu abamnyama yibona abasencupheni enkulu yokubulawa yi-covid19, okuyisifo esandulela igciwane le-corona. Amathuba omuntu omnyama ukuthi abulawe yilesi sifo aphindaphindene kane...

Sekushone abayizi-2006 eAfrika

Amanani abanegciwane le-Covid-19 eNingizimu Afrika ngoLwesine ami kanje: asebenegciwane bayizi-7 808, asebendulele kweliphakade bangama-153, kanti asebeluleme bayizi-3 153. Kumanani esifundazwe sase-Gauteng, umaspala weGoli uhamba phambili...

Recent articles

spot_img