Sekushone abayizi-2006 eAfrika

Amanani abanegciwane le-Covid-19 eNingizimu Afrika ngoLwesine ami kanje: asebenegciwane bayizi-7 808, asebendulele kweliphakade bangama-153, kanti asebeluleme bayizi-3 153.

Kumanani esifundazwe sase-Gauteng, umaspala weGoli uhamba phambili ngezibalo zabantu abanegciwane abangama-979, bese iSedibeng ibe nesona sibalo esincane ngabantu  abangamashumi amabili nanye.

Bayizi-51,549 asebenegciwane lecorona eAfrika, kube ngabantu abayizi-2006 osekuqinisekisiwe ukuthi sebendulele kweliphakade kanye nabayizi-17 634 asebeluleme.

I-Lesotho ilona lizwe laseAfrika elingakahlaselwa igciwane.

Izihloko zakamuva