Okujwayelekile kugadle eqenjini le-ANC

0
Iqembu le-ANC lisebenza nabasebenzi abambalwa kunabasebenzi abajwayelekile lapho okuhlala khona oNdunankulu eLuthuli House, eGoli ngemuva kokuthi ilungu labasebenzi lihlolwe igciwane, kwatholakala ukuthi line-Covid-19.

Umengameli waseBrazil obehlekisa nge-Covid manje usenayo

0
Umengameli uJair Bolsonaro waduma ngokuthi i-covid-19 "umkhuhlane omcane". Manje usenayo.

Ubusika bungenile

0
Abesimo sezulu eNingizimu Afrika bakhiphe isixwayiso ngokubanda okuzayo besithi kuzoba nemvula enamandla, iqhwa, isiphepho esinamandla kanye nokukhithika kweqhwa okuzolindeleka ezifundazweni ezahlukene.

Othisha bahlekisa ngama-sanitiser kahulumeni

0
Othisha base-Mbodleni High School e-Mount Frere e-Eastern Cape badalule inkohliso eyenziwa nguhulumeni ngokunikezela ngama-sanitiser angasebenzi ezikoleni sasendaweni.

Uthando kulomvalelo londla izingane ezilambile

0
Ukushintsha umhlaba kuqala ngokushintsha izimpilo zezingane. Lokhu kungumbono kaTina Hopff, ophethe uhlelo lokondla ngokudla e-Kranshoek e-Western Cape, usiza izingane ezinganakho ukudla kulesi sikhathi somvalelo. "Uma sifuna ushintsho kumele siqale ngezingane."

IGoli lifuna kubuye umvalelo onamandla

0
Uhulumeni waseGoli ufuna ukukwazi ukubuyela kumvalelo wokumisa konke, ukuze abhekane nokubhebhetheka kanye nokwenyuka kwezibalo zabantu asebehaqwe i-coronavirus esifundazweni.

Izingane ziyehluleka ukuthathela lesi sifo ekhanda

0
Izindaba ezimnandi ukuthi bonke abafundi abangama-204 abathole i-Covid-19 eMakaula Senior Secondary, isikole okuqubuke kakhulu igciwane eNingizimu Afrika basindile. Izindaba ezimbi ezokuthi kunzima ukukholisa izingane kanye nabazali ngesidingo sokuthathela igciwane ekhanda.

Usizo emndenini weqhawe elingasekho

0
Amalungu angamakhulu abacisha umlilo bahlangane ukuzokwakha kabusha indlu eyasha yanqonqa ngenxa yomlilo.

Iqhawe elinguthishanhloko wesikole lithole i-covid-19

0
Cishe nje bonke abafundi kwabangama-204 abakade bethelelekile ngegciwane le-corona esikoleni esizimele e-Eastern Cape banqobe i-Covid-19.

Imibhede yamaqhawe esizwe

0
Abasebenzi bezokunakekelwa kwezempilo abane-Covid-19 badinga indawo yokugonqa neyokululama. Njengamanje, amakamelo nemibhede emahhotela nezindlu zezivakashi azinalutho, njengoba ukuvakasha nokuhamba kusamile. Abakwa Ubuntu Beds bayazama ukuxazulula lezi zinkinga ezimbili.