Scrolla exclusive

Bekunetha imvula yemali

AmaSamariya abehamba ngezimoto zakwanokusho zikhanyise indawo yase-Alex. Kube nomcimbi emigwaqeni yase-Alex kulo mvalelo esikuwo ngeSonto ntambama ngenkathi ithimba labezimoto ezibizayo linikeza abampofu izijumbana zokudla baphinda baphonsa izinkulungwane zamarandi emoyeni.

Ubuhle buphelela emoyeni

Buza noma yimuphi umuntu wesifazane uzokutshela ukuthi abenza izinwele, abafakana izinzipho kanye nabanikazi bama-salon abavame ukwenza ibhizinisi elichumayo emalokishini bayinsiza ebalulekile.

Recent articles