Umthetho wezifonyo

Uma ungasigqokile isifonyo esitolo noma etekisini, ngeke ukhokhe inhlawulo okwamanje …

Kepha ngaphansi kwemithetho emisha, abanikazi noma abaphathi bengashushiswa futhi bahlawuliswe.

UNgqongqoshe wezoBulungiswa uRonald Lamola uthe kuleli sonto “Isibopho sikwizikhulu ezilandela umthetho, umshayeli wetekisi noma umuntu osebenza esitolo sokuthengisa … noma yisiphi isikhungo lapho abantu bangahlangana khona”.

ULamola uthe umthetho ungashintshwa ngokuhamba kwesikhathi ukuze wenze abantu bathwale icala” uma ngabe kukhona ukungalandelwa kwemithetho”.

Amazwe athunga izifonyo ngempoqo,  ngokuvamile enza kangcono kakhulu ukulawula leli gciwane.

Izihloko zakamuva