Siyenyuka isibalo sabanegciwane

INingizimu Afrika iqinisekise isibalo sabangama-437 abathole isifo se-Covid-19 ngelanga langoMsombuluko, okwenza inani labangama-7 220 asebenalo. Esebendulele kweliphakade bangama-138 kanti iziguli ezingama-2 746 seziluleme.

NgoLwesibili kutholakale ukuthi bayi-3 601 760 abanegciwane emhlabeni wonke. Abantu abayi- 255 590 sebendulele kweliphakade, kanye nabayi-1 224 099 asebeluleme emhlabeni jikelele.

IMelika yona cishe inani lasebendulele kweliphakade bayi-70 000. Kuleli sonto, abagxeki bakamengameli u-Trump abaseqenjini lakhe i-Republican Party bakhiphe i-video ethi “Ukulila eMelika”, behlasela impendulo yakhe ngegciwane. UTrump waphuza ukuhlanganisa uhulumeni wobumbano ukuba alwe naleli gciwane. Njengamanje weseka izishoshovu ezifuna ukuthi umvalelo ukuphulwe kwezinye izifundazwe – nabaphathi bakhe bafuna uqhubeke umvalelo.

“Mourning in America” (The Lincoln Project)

Izihloko zakamuva