Izakhamuzi zase-PE zizilungisela amapayipi

Mkhuseli Sizani

Sekuyiminyaka eyisikhombisa izakhamuzi zaselokishini laseRolihlahla e-Port Elizabeth zilinde umasipala ukuthi uzilungisele imisele yamanzi emvula kodwa kungenziwa lutho.

Nangemuva kokuba uMasipala waseNelson Mandela Bay ukhiphe inkontileka yamarandi angamakhulu amabili nesigidi kuma-SMME ngowezi-2018 bekungekho okwenziwayo.

Njengamanje izakhamuzi sekuphoqeleke ukuthi zizibambele zona ngezandla zazo zilungise.

USidwell Khuze oneminyaka engamashumi ayisikhombisa uthe, usehlale iminyaka kule ndawo nefenisha yakhe kudala yalimala. Imvamisa uma linetha amanzi asuka ezindlini ezakhelwe phezulu agcwale indlu yakhe.

“Sekuyiminyaka eminingi ngibika inkinga ehhovisi lekhansela lewadi kodwa angikaze ngiluthole usizo, bathi kumele ngizilungisele ngokwami,” kusho uSidwell.

“Ngathenga inhlabathi egcwele iloli, ngayithulula phambi kwesango lami ukuvimba amanzi. Sivotelani? Umasipala wethu awusizi ngalutho,” kusho uSidwell.

Esinye isakhamuzi, uLoyiso Gcume obehlanza amapayipi amabili phambi kwendlu yakhe uthe, “La mapayipi agcina ukuhlanzwa cishe ngowezi-2014.

“Bashiya udoti eduze kwamapayipi,” kusho uSidwell.

“Siyahlupheka thina kodwa osopolitiki kanye nabama-SMME babanga amathenda. Sezwa emihlanganweni yethu ye-IDP ukuthi kunethenda lamashumi amabili nesigidi samarandi lokuhlanza amapayipi, kodwa asikaze sibone lutho lwenziwa.

“Ngihlanze imisele yamanzi ngoba mina nomndeni wami sihlukumezekile kodwa izikhulu zikamasipala azithinteki.”

Okhulumela uMasipala uMthubanzi Mniki uthe: “Simatasa nephrojekthi yokuqeda imisele yamanzi emvula. Kungenzeka ezinye izindawo zingafinyelelwa, kodwa zizobhekelelwa kulo nyaka.”

Kodwa uMniki akakwazanga ukuqinisekisa lezi zinsolo zokuthi izakhamuzi kumele zizilungisele amapayipi azo.

“Leyo mininingwane kuzofanele iqinisekiswe kuqala. Uma kunjalo, kungani kube nokubambezeleka?”

Izihloko zakamuva