Isilwane saseTembisa siqhathaniswa kanjani nabadlwenguli ababi kakhulu emhlabeni?

Everson Luhanga

Gift Mkhwanazi

Icala likaGift Mkhwanazi elihleli eNkantolo eNkulu yaseGoli lingaba emabhukwini omlando.

“Isilwane esiyingozi” okusolakala ukuthi sidlwengule okungenani abesifazane abangama-33 eminyakeni engaphezu kweyisithupha eTembisa saboshwa ngoZibandlela wezi-2019. Ubhekene namacala amaningi okubalwa kuwo elokudlwengula, ukuthumba nokubamba inkunzi phakathi kwamanye.

Eminyakeni eyedlule, iNingizimu Afrika ibone abanye abahlukumeza ngokocansi, iningi labo futhi elibulele.

Nawa amanye amacala nezigwebo ezishaqisayo zabadlwenguli eNingizimu Afrika nakwezinye izingxenye zomhlaba:

Moses Sithole

UMoses Sithole unegama lakhe elibhalwe ezincwadini zomdlwenguli omubi kakhulu eNingizimu Afrika.

USithole akagcinanga ngokudlwengula, kodwa amacala akhe ahlanganisa elokudlwengula nelokubulala nokuthumba.

Phakathi komhla ziyi-16 kuNtulikazi wezi-1994 nomhla zi-6 kuLwezi wezi-1995, uMoses Sithole wadlwengula abesifazane okungenani abangamashumi amane ngesihluku futhi wabulala izisulu zakhe ezingamashumi amathathu nesishiyagalombili. Ugwetshwe iminyaka eyi-2 410 ebhadle ejele.

UJack Mogale

UJack Mogale wabizwa ngamaphoyisa ngokuthi ungumbulali wase-West-End.

Mhla zi-17 kuNhlolanja wezi-2011, uMogale walahlwa yicala ngamacala angama-52 kwangama-61 athinta ukubulala abayi-16, ukudlwengula abayi-19 kanye nokuthumba abayisishiyagalolunye.

UReynhard Tambos Maruli Tua Sinaga

UReynhard Tambos Maruli Tua Sinaga uthathwa njengomalugaju ongumdlwenguli omubi kakhulu emhlabeni.

Walahlwa yicala ngamacala ocansi angama-159, kuhlanganisa nokudlwengulwa kwezinsizwa ezingama-136 okwenzeka e-Manchester, eNgilandi, phakathi konyaka wezi-2015 nowezi-2017.

Izihloko zakamuva