Indodana enonya ixoshe ugogo oneminyaka engama-90 ekhaya lakhe

Elmon Tshikhudo

Ngemali yakhe ayehlale eyonga njalo, ugogo uMukhatshelwa Mavhanga wathenga isiza esincane wakha umjondolo wesimanje onamagumbi amabili lapho asehlale khona iminyaka eminingi.

Kodwa ikhaya lakhe ulithathelwe yindodana yakhe uqobo.

Ugogo oneminyaka engama-90 wase-Tshilungoma, e-Thohoyandou uthe waya kobonana nodokotela edolobheni eliseduzane ngesonto eledlule, uma ebuya wafica isango langaphambili likhiyiwe.

“Bengingaboni muntu egcekeni,” esho.

Uthe lolu daba walubika enhlanganweni yomphakathi yendawo.

“Kodwa okubi kakhulu kwakuseza,” kusho ugogo.

“Umuzi wami ubugcwele abantu abaqashwe ngumfelokazi wendodana yami engasekho kanye nendodana yami, uFhatuwani.”

Uthe izimpahla zakhe bezisakazeke ngaphandle kwegceke.

“Ngilahlekelwe yikho konke kanye nemali yesibonelelo sami ebengiyishiye endlini. Okubi kakhulu ukuthi umakoti wakwami wahlukana nendodana yami ngisho nangaphambi kokuba ngithuthele lapha,” kusho ugogo.

UGogo uMukhatshelwa uphoqeleke ukuthi alale ngaphandle kwesango izinsuku ezimbalwa kwaze kwaba ukuthi amalungu omphakathi amlungiselela indawo yokuhlala yesikhashana ngenkathi kusalungiswa inkinga yakhe.

Uthunjana kagogo uRudzani, uthe kumzwisa ubuhlungu ukubona unina ephathwa ngale ndlela.

“Umfowethu uFhatuwani wake washaya umama wethu ngetshe walimala emlenzeni. Asimangali ukubona ukuthi wenzani manje,” kusho yena.

UFhatuwani oyindodana endala kagogo, ugcizelela ukuthi ungumnikazi ofanele wendlu nokuthi uyinikeza umakoti kamfowabo ngenxa yengane yamfowabo ongasekho. Uphikile nokuthi wake washaya umama wakhe ngetshe.

Lolu daba selubikiwe kumholi wendabuko wendawo u-Chief Mmbangiseni Thukhutha.

Izihloko zakamuva