Impi ye-ANC iyisongo esikhulu sentando yeningi selokhu uMadiba athathe izintambo eminyakeni engama-27 edlule

Impi yamaqembu e-ANC isiphenduke usongo olukhulu entandweni yeningi eNingizimu Afrika selokhu kukhethwe uNelson Mandela njengoMengameli eminyakeni engama-27 eyedlule.

Lona ngumbono kaPalesa Morudu, umbhali waseNingizimu Afrika oseke washicilela udaba ne-Wilson Centre yaseMelika ngeminyaka engama-27 yenkululeko eNingizimu Afrika.

UMorudu uthi uMengameli uCyril Ramaphosa “usemjahweni wokulwa nesikhathi sokuzama ukulawula ngokuphelele umkhumbi we-ANC.”

Ngenkathi amaqembu kaKhongolose elwa nawo, umbuso obuthakathaka awukwazi ukubhekana nokuhlukumezeka okudabula izwe. “Ukungalingani ngokobuhlanga, ubugebengu obunodlame nodlame lobuphofu (izisulu zabo okungabantu abaMnyama abahlwempu ikakhulukazi abesifazane abaNsundu), kanye nokwesabisa ubumbano lomphakathi.”

Uthi konke lokhu, “kuyindawo evundile yalabo abafuna ukuqopha umphakathi ngokususelwa ebuhlangeni nobuzwe, beshiya ifa likaMandela elingacwasi ngokwebala.”

UMorudu uhlukanisa iminyaka engama-27 eyedlule ngezahluko ezine:

1. Ukubuyisana nokwakhiwa kabusha ngaphansi kukaMandela

2. Ukwakhiwa kwezikhungo kanye nokwakhiwa “kwesigaba esikhulu esiphakathi nobandlululo esingacwasani” ngaphansi kukaThabo Mbeki

Ukuthunjwa kombuso, ngaphansi kukaJacob     

3. Zuma, lapho iningi le-ANC lameseka ekwenzeni buthaka izikhungo zombuso ukuze zizicebise.

4. Ukuvuselelwa ngaphansi kukaRamaphosa

Uthi isikhathi sizosho ukuthi ngabe “ukuvuselelwa” kukaRamaphosa kusho ukuguqulwa kokulawulwa kombuso, noma ukuqhubeka kokumbulwa kombuso.

Umthombo wesithombe: pixabay   

Izihloko zakamuva