UZuma uzuza izinhliziyo zabantu ngamanga

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Umholi woMkhonto Wesizwe, uMnuz Jacob Zuma, ukholelwa kakhulu kwisisho sakudala sesiZulu esithi “intombi ishelwa ngamanga”, okusho ukuthi indoda kumele iqambe amanga uma ishela owesifazane.

UZuma ubelokhu ememezela iKwaZulu-Natal yonke efafaza amanga ethi ubengumengameli weqiniso futhi ekhathalele kakhulu abantu abahlwempu.

Emibuthanweni emikhulu ezindaweni zasemadolobheni nasezindaweni zasemakhaya eKZN, uZuma wethula izinkulumo phambi kwentsha engasebenzi, nabantu abangenalwazi.

Ngeqiniso elingaphelele, uZuma uzuza izinhliziyo zezinkulungwane zabantu ngeqembu leMK okuthiwa selinamalungu angaphezu kuka-300 000 ngemuva kwenyanga eyodwa nje vo.

Ekhuluma ngesikhalo somphakathi ngokucishwa kukagesi okudla umnotho wezigidigidi ezingu-R300 ngonyaka, uZuma uthe ukhishwe esikhundleni ngokungafanele ngenxa yokuqeda ukucinywa kukagesi.

“Ngesikhathi nginikwa ithuba lokuphatha leli zwe isikhathi esifushane, into yokuqala engayenza wukuqinisekisa ukuthi ugesi ufinyelela ngisho nasezigodini ezikude,” kusho uZuma.

UMsholozi ukhohlwa ukutshela abantu ukuthi iminyaka ayiphatha eNingizimu Afrika yaziwa “ngeminyaka eyisishiyagalolunye emoshekile”.

Uthe abaholi abakhona kuhulumeni bazama ukucekela phansi imizamo yakhe.

“Ngathi ngeke sitshelwe ukuthi awukho ugesi esizowuthumela kwabampofu ekubeni ugesi wanele ukuthunyelwa emizini yabantu abamhlophe.

“Ngathi masithumela ugesi kubantu yingakho sasinawo. Babecabanga ukuthi ngeke kwenzeke,” usho kanje.

UZuma, owashiya izintambo zombuso ngaphansi kwefu elibi lokulawulwa kombuso yidlazana ngesikhathi kuqolwa izinkampani zombuso ngaphansi kwesandla sakhe kwaphinde kwebiwa imali yomphakathi engaphezu kuka-R1 trillion, yasetshenziswa budedengu, uthe umsebenzi wakhe omuhle owenza akhelwe itulo lokukhishwa.

“Ngaphambi kokuthi ngishiye isikhundla njengoba nazi ukuthi ngasuswa ngisaqhuba izinhlelo zokulwa nobubha ngathola ukuthi kukhona abasebenzisa ugqamcishi ukuzicebisa bona namabhizinisi abo.

“Kube sekuqala uqgamcishi, ngabe sengiphenya ukuthi lesi sici sokucishwa kukagesi siqhamukaphi. Ngathola ukuthi yilabo abanamabhizinisi abebethi singasebenzisi amalahle, sisebenzise udizili,” kusho uZuma.

Uthe ulwe kanzima ukuze aqede ugqamcishi kodwa wabuya ngokushesha esephumile esikhundleni.

“Kumanje ngibona ukuthi okunye okungenze ngasuswa esikhundleni wukuthi ngiqede ugqamcishi ngoba ngithe ngiphuma nje yaqala phansi.”

UNgqongqoshe kagesi uKgosientsho Ramokgopa uke watshela isizwe ukuthi ugqamcishi udalwe ukungalungiswa kahle kwezimboni eziphehla ugesi ngamalahle nokuholele ekutheni kuphazamiseke.

Osesithombeni esingenhla: UJacob Zuma

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva