UZuma noMalema etulweni lokuketula uRamaphosa

UZukile Majova uthi ababeyizitha sebehlangene ngetulo elikhulu lokuketula uMengameli uCyril Ramaphosa kanye noMphathi wamaJaji uRaymond Zondo.

Isisho esithi, isitha sesitha sami umngani wami sihlanganise i-Economic Freedom Fighters kaJulius Malema neqembu likaJacob Zuma kwi-ANC, i-Radical Economic Transformation, etulweni elikhulu lokuketula uMengameli uCyril Ramaphosa kanye noMphathi wamaJaji uRaymond Zondo ezikhundleni zabo.

Kumnyombo walo mkhankaso kuthiwa kukhona idokodo lolwazi oluyimfihlo elaziwa yilowo owayengumphathi wezinhloli u-Arthur Fraser ozizwa “ehliswe isithunzi” futhi ekhashelwe uRamaphosa nokuthi uphathwe ngendlela engafanele nguZondo.

Izinsolo ngezokuthi uZondo wavumela ubufakazi ngamabomu kwiKhomishini yakhe kanti lokho kwangcolisa isithunzi sikaFraser nokuthi wabe esemenqabela ithuba lokubuka abammangaleli bakhe ebusweni.

Echitha isicelo sikaFraser sokupheka abanye ofakazi ngemibuzo uZondo uthe: “Umfakisicelo akawuthobelanga umthetho mayelana nokuvezwe ezincwadini ezifungelwe zofakazi iziqephu kanye nezingxenye zezitanza aziphikisayo ezimthintayo kanye nencazelo yakhe mayelana nabo.”

Isinqumo sangasekupheleni kukaLwezi nyakenye sathukuthelisa uFraser, sakhipha isivunguvungu sentukuthelo ebilokhu ikhula isikhathi eside.

ULoyiso Jafta, owayeyibamba likaDG ophikweni lwezokuPhepha koMbuso, usefake uFraser enkohlakalweni yemali engaphezu kuka-R9 billion ukuze kulekelelwe futhi kuvikelwe umbuso kaZuma esikhathini esiyiminyaka eyishumi.

Ummeli kaFraser, u-Advocate Muzi Sikhakhane, ophinde abe ngummeli kaZuma, utshele ikhomishana ukuthi ikhasimende lakhe linobufakazi obungaphazamisa umbuso, oMengameli bamanje kanye nabangaphambili kanye namalungu aphezulu ezinkantolo.

Kubo bonke abantu abathintekayo ophenyweni lwezinto ezahlukene okuhlanganisa ne-High Level Review Panel ye-SSA eholwa nguDkt Sydney Mufamadi, uFraser watholwa kunguyena yedwa osolwa ngokuvukela umbuso.

USikhakhane uthe ikhasimende lakhe lizimisele ukwephula isifungo salo bese lidalula ukuthi ubani ngempela owalawula umbuso futhi lizophinde likhulume ngezinto “ezithinta uMengameli, noma oMengameli balelizwe, besikhathi esidlule nesamanje. Lokho kufaka phakathi namajaji. Lokho kumayelana nezikhulu zasePhalamende.”

Izehlakalo zangesonto eledlule ezibandakanya ukudalulwa kwezinsolo zokuthi kufihlwe ubugebengu bokwebiwa kwemali engu-R4 million epulazini likaRamaphosa i-Phala Phala ziyingxenye yesigaba sokuqala “sedokoto likaFraser” 

Lo mkhankaso uhlelelwe ukudicilela phansi imiphumela yeKhomishini yokuLawulwa koMbuso, ukuqinisekisa ukuthi uZondo akaliqedi ihlandla lakhe leminyaka emibili njengomphathi wamajaji.

Kusolwa ukuthi loyo owayengumphathi wezinhloli “unobufakazi obungephikiswe” bokusebenzisana phakathi kwamajaji nezikhulu, kanye nemininingwane yamalungu ophiko lwezobulungiswa ahlomule esikhwameni somkhankaso we-CR17.

Izihloko zakamuva