UZuma engcupheni yokubuyela ezikhindini

Lubhalwe nguLungani Zungu

Inkantolo Enkulu yokwedluliswa kwezinqumo zamacala isikhiphe isinqumo sokuthi ushwele owatholwa uJacob Zuma wokugula ngoMandulo ngonyaka owedlule wawuthola ngokungemthetho.

INkantolo isichithe nezindleko isicelo sowayenguMengameli wakuleli sokuthi adedelwe isigwebo sakhe sezinyanga ezingu-15 singakapheli okuyisona isigwebo esisemthethweni.

UZuma oneminyaka engu-80, waboshwa ngoNtulikazi ngonyaka owedlule ngemuva kokudelela umyalelo weNkantolo owawuthi akahambele ikhomishana yophenyo lokuqhwagwa kombuso eyayiholwa iJaji elikhulu uRaymond Zondo.

UZuma waya emnyangweni wokuhlonyeleliswa kwezimilo Escourt ngomhlaka-7 kuNtulikazi ngemuva kokuthi iNkantolo yomthethosisekelo ikhiphe isinqumo sokuthi aboshwe.

Wahlala inyanga eyodwa nesigamu ejele lase-Escourt, kwaZulu-Natal ngaphambi kokuthi adedelwe ngoMandulo ngonyaka owedlule.

Ekukhipheni isigwebo, iNkantolo ihambele umyango wokuhlonyoleliswa kwezimilo ukuze izophuma nesinqumo ngokuthi lesi sikhathi esihlalwe uZuma ngaphandle singabalwa yini njengengxenye yesigwebo sakhe.

“Isikhathi esichithwe nguMnumzane uZuma ededelwe ngoshwele wokugula ongekho emthethweni kufanele sicatshangwe ukuze kuzonqunywa isikhathi sesigwebo esisele,” kufundeka ingxenye yesigwebo.

“Uma ikhomishana (yokuhlunyeleliswa kwezimilo) inegunya lokukwenza lokho, kungenzeka bakucabangisisise lokhu ukuze bakwazi ukunquma noma ngabe isiphi isicelo noma isizathu sokumkhulula.”

Inkantolo isikhiphe ngoMsombuluko lesi sinqumo, ukusekela isinqumo sejaji u-Elias Matojane sokuthi wadedelwa ngokungemthetho uZuma.

Umngani kaZuma, u-Arthur Fraser, owayeyinhloko yomnyango wokuhlunyeleliswa kwezimilo, wamsiza ngokumdedela ngoshwele wokugula ngonyaka owedlule.

Isinqumo sikaFraser sokudedela uZuma saphonselwa inselelo i-Helen Suzman Foundation kanye nenhlangano ye-DA.

Ukuboshwa kukaZuma kwasusa imibhikisho eyaholela ekutheni kube khona ukuphanga eKZN nase-Gauteng, kwagcina sekushone abantu abangaphezulu kuka-300.

Okhulumela umnyango wokuhlunyeleliswa kwezimilo uSingabakho Nxumalo uthe: “i-DSC iyasihlonipha isinqumo senkantolo futhi izosifundisisa kahle isinqumo ukuze ithole inqubekela phambili ngesikhathi esifanele.

Okhulumela inhlangano kaJacob Zuma engenzi nzuzo akatholakalanga ocingweni. 

Osesithombeni esingenhla: UJacob Zuma

Izihloko zakamuva