UZODWA NENDODA ESIKHULILE… KANYE NAMABELE AMAKHULU

Everson Luhanga

UZodwa Wabantu uthuse uMzansi ngenkathi ehlinzwa isitho sangasese sowesifazane ngonyaka wezi-2019. Uthe lokhu kwenzelwa ukujabulisa isoka lakhe elincane futhi lilinike injabulo enkulu. Kodwa akusikho lokho kuphela kokuhlinzwa akuhlelayo.

“Engizolandela manje ngiyohlinzwa ngithole amabele amakhulu amakhulu,” kusho lo mdansi oneminyaka engama-35 etshela abakwa-Scrolla.Africa.

“Angikaze ngihlinzwe ngoba odokotela bangitshela ukuthi kumele ngilinde izinyanga ezimbili ngemuva kokuhlinzwa ngaphambi kokuthi ngibuyele esiteji futhi sengibhukhwe ngokuphelele kwaze kube nguNdasa,” uyasho.

Uthe uhlela nokuhlinzwa okuzokwenza ukuthi kujabule owesifazane kakhulu.

“Uma uya ocansini kuba nokuthakasela okuthe xaxa nokujabula kowesifazane,” uyasho.

UZodwa, igama langempela uZodwa Libram, uhlangane nesoka elingusomabhizinisi.

“Angeke ngilidalule igama lakhe okwamanje, kodwa uyindoda ekahle futhi eqotho. Sike saya ocansini amahlandla ambalwa futhi ngimthanda kakhulu nsuku zonke,” uyasho.

UZodwa, owaziwa ngokudansa ngaphandle kokugqoka izimpahla zangaphansi, uthe umndeni wakhe, ikakhulukazi indodana yakhe eneminyaka eyi-14, uyazi ukuthi uyasebenza.

“Umsebenzi wami ufana nomsebenzi wawo wonke umuntu. Abaphathi bamabhange bagqoka amasudi, kepha akekho obabuzayo. Kungani abantu bengibuza? Ngethembekile kimi,” uyasho.

Uthe indodana yakhe ayikaze ikhononde.

“Ufunda esikoleni esihle okuhlalwa kuso futhi usondelene kakhulu nami. Ngiyayithanda indodana yami futhi ibilokhu ingithanda njalo.”

Uthe akazimisele ngokuthola ezinye izingane.

“Uma ngike ngaba nezingane eziningi kuzoba ngabazukulu abaphuma kwindodana yami. Ngijabule ukubakhulisa ” uyasho.

UZodwa uthe akenzi ukuzivocavoca okuningi.

“Ngidla engizizwa kuthi angikudle. Ngiphuza utshwala futhi umzimba wami uhlala umuhle,” uyasho.

“Nginayo yonke imishini yokuzivocavoca ekhaya kodwa angiyisebenzisi. Ngenza izinto ezingijabulisayo. Ngihlala ngisesimweni ngokuba ngumphefumulo ojabulile,” uyasho.

Izihloko zakamuva