Usizi isibhedlela siphelelwa amanzi

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Phakathi nokucishwa kukagesi ompompi basesibhedlela sase-Kalafong abanawo amanzi.

UMasipala wase-Tshwane usubhekene nengwadla yokushoda kwamanzi isikhathi esingaphezu kwesonto ngenxa yokukhinyabezeka kokuhlinzekwa kwamanzi i-Rand Water.

Okubi kakhulu ukuthi akwaziwa ukuthi idamu eliphakela isibhedlela amanzi lizogcwaliswa nini.

UNgqongqoshe wezeMpilo eGoli, uNomantu Nkomo-Ralehoko uvakashele lesi sikhungo ngoMsombuluko kwabe sekuthunyelwa amathangi amanzi esibhedlela. Abahlanzayo, abahlengikazi ngisho neziguli kudingeke ukuthi bashaye ulayini beyokha amanzi emathangeni.

Izihlobo zeziguli zithe bekufanele ziye esibhedlela nsuku zonke ziyokhelela abantu ezibathandayo amanzi.

U-Arina Lekalakala uthe udadewabo obesanda kubeletha umshayele ucingo wamncenga ukuthi amphathele amanzi.

“Ubengakwazi ukuphuma ayokha amanzi. Abahlanzayo nabahlengikazi bakhathele ukwehla benyuka beyokha amanzi. Isimo sibi,” etshela i-Scrolla.Africa.

Isivakashi uNakodeni Kabini uthe zonke iziguli kumele manje zizithengele amanzi noma zizoshona ukoma. “Ngibone ewodini okulele kulo umama ukuthi kukhona ibhodlela lamanzi lamalitha amahlanu eduze kwesiguli ngasinye. Isikhathi esikuso futhi kumele sizijwayeze, izwe liphendukile.”

I-Gift of the Givers isize isibhedlela i-Kalafong yanikela ngezigubhu zamanzi ezingu-1 920 zamalitha amahlanu esibhedlela.

Umxhumanisi wenhlangano ezimele yomphakathi eGoli uClifford Mabe uthe: “Ithimba lethu lilethele iziguli amanzi njengoba zidinga amanzi ukuze ziphuze imithi yazo.”

Khonamanjalo, uMasipala wase-Tshwane ubhale ekhasini lawo laku-Twitter wathi: “Idamu lase-Atteridgeville HL eliphakela iSibhedlela i-Kalafong alinalutho ngenxa yenkinga evela e-Rand Water eyenza ukuthi amanzi angafinyeleli edamini. Kutshalwe iloli elithutha amanzi ukuze ligcwalise amathangi esibhedlela.”

UDaryll Johnston oyilungu lekomidi lemeya elibhekelele izidingongqangi uthe izinkinga zamanzi ziyathuthuka kodwa ukucishwa kukagesi kusalokhu kuyingozi ekutholakaleni kwamanzi njalo.

Uthe uMasipala wase-Tshwane usebenzisana kakhulu ne-Rand Water ukubuyisa amanzi e-Tshwane.

“Zimbalwa izindawo eziphakeme ezisanezinselelo zamanzi,” esho.

Esithombeni esingenhla: Isibhedlela i-Kalafong 

Umthombo wesithombe: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva