URamaphosa uqinisa isandla ekuhleleni kabusha oNgqongqoshe e-KZN

Lungani Zungu

UNdunankulu waKwaZulu-Natali uSihle Zikalala ugcine esevale isikhundla sikaNgqongqoshe wezokuThutha uBheki Ntuli oshiye isikhala sivulekile ngokwedlula emhlabeni ezinyangeni ezimbili ezedlule.

NgoLwesibili, uZikalala umemezele owayenguNgqongqoshe wezeMisebenzi yoMphakathi nokuHlaliswa kwaBantu uPeggy Nkonyeni njengoNgqongqoshe omusha wezokuThutha.

UJomo Sibiya, owayengusihlalo wekomidi lezemfundo esiShayamthetho sase-KZN, uthatha izintambo njengoNgqongqoshe omusha Wezemisebenzi Yomphakathi kanye Nezokuhlaliswa Kwabantu.

USibiya ungumlingani owaziwayo kaMengameli Cyril Ramaphosa e-KZN futhi umkhankasele kanzima ukuthi aqokelwe ukuba nguMengameli we-ANC ngaphambi kwengqungquthela yokukhetha ubuholi yonyaka wezi-2017, ayinqoba.

Ngesonto eledlule, abakwa-Scrolla.Africa babike udaba olumayelana nomuntu ozothatha izintambo esikhundleni esashiywa uNtuli, kanti uSibiya ubephakathi kwalabo abathi bazoqala ukusebenza njengoNgqongqoshe.

Wayengumholi wophiko lwentsha lwe-ANC eThekwini.

UZikalala uthe izinguquko ezenzeke kwiKhabhinethi bekuwukuqinisekisa uzinzo kuhulumeni wesifundazwe ophethwe yi-ANC.

“Sifisela oNgqongqoshe ababili uNkonyeni kanye noNgqongqoshe uSibiya impumelelo emisebenzini yabo,” uyasho.

Amaqembu angaphakathi kuthiwa yiwona abangele ukubambezeleka kokugcwaliswa kwesikhundla.

I-KZN, enethonya kwezepolitiki yangaphakathi ye-ANC, ihlukene phakathi  kukaRamaphosa nabalandeli baloyo owayenguMengameli wezwe uMnu uJacob Zuma.

Kodwa-ke, uRamaphosa ubonakala eqinisa isandla e-KZN – okuyisifundazwe uZuma ake waba nokulawula okuphelele – njengoba abalingani bakhe bebethunyelwe ezikhundleni zamasu.

Lokhu kungahle kumdlalele kahle ngaphambi kwengqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC ebhekwe ngabomvu ngonyaka ozayo, uma kwenzeka ethatha isinqumo sokungenela ihlandla lesibili njengoMengameli weqembu.

E-Eastern Cape, uNdunankulu u-Oscar Mabuyane umemezele ukuthi owayenguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya kanye nezinguquko kwezolimo uNomakhosazana Meth usethunyelwe unomphela esikhundleni sikaNgqongqoshe Wezempilo – okwakuyisikhundla esasiphethwe nguSindiswa Gomba phambilini.

UGomba waxoshwa phakathi kwezimpikiswano ezazimlandela, kuhlanganisa imali eyizigidi eziyi-R10 ye-Covid-19 project scooter.

UNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu uNonkubela Peters uyiswe eMnyangweni wezokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya nokuguqulwa kwezolimo, okuyisikhundla esasiphethwe uMeth phambilini.

UNonceba Kontsiwe manje usezohola umnyango wezokuhlaliswa kwabantu.

Izihloko zakamuva