Uprofesa “omnyama” uyavuma ukuthi ungumuntu omhlophe

Uprofesa omhlophe waseMelika uvumile ukuthi ubezenza umuntu omnyama iminyaka eminingi.

UJessica Krug, ofundisa ngomlando waseAfrika nowaseMelika e-George Washington University, uxolisile ngokuzenza umuntu angasiye.

Ngesikhathi somsebenzi wakhe wathatha usizo lwezezimali okwakufanele lusize izifundiswa zabantu abamnyama.

UKrug uvumile ukuthi umsebenzi wakhe wawususelwe “enhlabathini enobuthi yamanga”.

UKrug wazalwa futhi wakhula njengowesifazane omhlophe ongumJuda e-Kansas City.

Uthi wayesethathe omazisi abahlukene babantu abamnyama ayengenalungelo lokubaphatha.

UKrug wayezibiza ngegama elithi uJessica La Bombalera, emibuthanweni yezishoshovu wakhuluma emhlanganweni wokulalelwa kwamacala e-New York City ngesihluku samaphoyisa ngoNhlangulana.

Umbhali uRobert Jones Junior owayemazi uthe wazizwa ekhashelwa futhi eyisilima ngesikhathi embona ekhuluma ezenza omunye umuntu.

UKrug uthe unezinkinga zempilo yengqondo etshela abezindaba.

Ozakwabo sebemcele ukuba ashiye phansi noma axoshwe enyuvesi.

Izihloko zakamuva