“UNkulunkulu uyameseka uTrump”

Umvangeli odumile kamabonakude waseMelika uthi, uNkulunkulu umtshele ukuthi uDonald Trump uzophumelela okhethweni lwaseMelika mhla zi-3 kuLwezi.

Futhi akupheleli lapho.

UPat Robertson, usozigidi naye owake wangenela ukhetho lukamengameli, unezindaba ezimbi kakhulu.

Ubikezela ukuthi kune-asteroid ezobhubhisa umhlaba.

UTrump, okubukeka sengathi useluleme kwi-Covid, usesemuva ngokwezibalo zokhethe

abhekene nalo nembangi yakhe uJoe Biden.

Umhlaba wonke ulubheke ngabomvu lolu khetho.

Kuzwakala sengathi bekunguye ngempela uNkulunkulu oseZulwini. Kodwa uma ngabe uRobertson uqinisile, kusho ukuthi useyazi kuzokwenzekani.