Umphakathi waseKhayelitsha ugubhe usuku lokuzalwa lukagogo (103)

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Umphakathi wase-Khayelitsha eKapa ubuthene ndawonye emgubhweni ojabulisayo wokuhlonipha impilo yesalukazi esineminyaka engu-103 esizalwa kanye noNelson Mandela.

UNohayilothi Manisi wazalelwa eCofimvaba e-Eastern Cape ngemuva kweminyaka emibili nje kuzelwe uMandela ngo-1918.

UNohayilothi uchazele i-Scrolla.Africa imfihlo yokuphila kwakhe isikhathi eside, egcizelela ukubaluleka kokubili “komuntu siqu” okubandakanya: ukuzihlonipha nokuzinakekela.

“Ngiyaziqhenya ngoba angiphuzi noma angisebenzisi noma yimuphi umuthi futhi anginawo umfutho wegazi ophakeme noma isifo sikashukela. Lokhu akubanga inhlanhla kodwa umphumela wendlela engiziphathe ngayo ngisakhula okuyinto ebambe iqhaza elikhulu ekufinyeleleni kule minyaka,” kusho uManisi.

Njengoba abusiswa ngabantwana abayisishiyagalombili – amantombazane ayisithupha nabafana ababili nabazukulu abaningi, uManisi uzithola enezingane ezine ezisaphila namuhla; zonke sezifinyelele eminyakeni yokuhola impesheni.

Naphezu kweminyaka yakhe emangalisayo, uManisi uyangabaza ukuthi isizukulwane samanje sizophila isikhathi eside esifanayo.

“Izingane zanamuhla azihloniphi abantu abadala. Baqhudelana ngezinto ezingasho lutho ezingenamthelela omuhle ezimpilweni zabo, ngaphandle kokuzifaka ezimeni eziyingozi,” esho.

Echichima ukubonga, uManisi uzwakalise ukubonga kulabo abahlele umgubho wosuku lokuzalwa bamnikeza nekhekhe elihlotshiswe kahle.

“Kube yisimanga. Bengingazi ukuthi bebengihlelele into enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu ngesenzo sabo.”

UManisi, ozithandela isitambu namasi, akanankinga nenyama.

UVuyiswa Mlungu (31) umzukulu wakhe uzwakalise ukubonga okukhulu ngokuba khona kukagogo wakhe.

“Sibusisekile ngokuba naye ezimpilweni zethu. Kuningi esikufunda kuye. Uhlale enamandla, enqabela noma ngubani ukuthi aphumele ngaphandle ebusuku futhi uhlezi egcizelela ukubaluleka kokuziphatha ngendlela efanele,” kusho uMlungu.

UMyolisi Magibisela, umgqugquzeli we-Sanco ugcizelele ukubaluleka kokugubha usuku lokuzalwa lukaManisi.

 “Nakuba sikhumbula impilo kaMandela, siyakubona ukubaluleka okukhulu kokuhlonipha uManisi. Unendawo ekhethekile ezinhliziyweni zethu futhi ngalo mgubho sifuna ukukhombisa uthando nokumkhathalela kwethu,” kusho uMagibisela.

Esithombeni esingenhla: UNohayilothi Manisi egubha usuku lwakhe lokuzalwa eKhayelitsha, ezungezwe amalungu omndeni namalungu omphakathi

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva