Umphakathi wase-Nigeria uthukuthele ngesenzo sikaTblak

Umlingisi omkhulu owaziwa ngokuqopha amafilimu anocansi uboshelwe ukwephula isiza esingcwele.

Umlingisi odume ngamafilimu ocansi e-Nigeria; INkosi uTblak uboshelwe ukuqopha ifilimu engcolile ehlathini elingcwele labantu base-Yoruba.

Isihlahla esingcwele sikaOsun Osogbo esiseNingizimu yeNtshonalanga e-Nigeria siyiGugu Lomhlaba.

Amaphoyisa akuqinisekisile ukuthi iNkosi uTblak HOC, ogama lakhe langempela nguTobiloba Jolaosho, uboshelwe ukuqopha ifilimu yocansi ehlathini.

Lesi sihlahla sibonakala njengekhaya likaOsun, uNkulunkulu wenzalo yabantu base-Yoruba.

INkosi uTblak uboshwe ngemuva kokuthi ilungu lososeshini wezenkolo ngokwesintu limbike emaphoyiseni.

Amaphoyisa acabanga ukumthwesa icala lokwephula ukuthula komphakathi.

INkosi uTblak yaziwa ngempilo yayo yobukhazikhazi nangamafilimu ayo angcolile anezintombi eziningi ezehlukene.