Umholi omusha we-DA eKZN ufuna ukufundisa i-ANC isifundo

Lungani Zungu

Umholi we-DA osanda kuqokwa eKZN uFrancois Rodgers ushaye phansi ngonyawo, wafunga ukuthi uzokwehlisa i-ANC ebusayo ngaphansi kuka-50% eKZN okhethweni lohulumeni basekhaya kulo nyaka.

Kuzoba nzima ku-DA ukufeza lokho ekufunayo.

I-ANC yathola u-62% eKZN ngesikhathi sokhetho lohulumeni basekhaya lwango-2016, yahlula i-DA eyathola u-19%.

Kodwa uRodgers ucabanga ukuthi inkohlakalo esabalele ishiya i-ANC isengozini kulolu khetho.

“Engikubeke eqhulwini kakhulu wukubeka i-ANC ngaphansi kuka-50%. Isikhathi sokuthi abantu baseKZN bafundise i-ANC isifundo esinzima.”

URodgers oneminyaka engama-59, udabuka e-Kokstad, eningizimu yeKZN.

“Ngifuna ukuhola i-DA ebumbene kusuka phezulu kuye ezansi ukuze sikwazi ukususa i-ANC eyonakele emandleni.”

Uthe ngeke akwazi ukwenza lokhu eyedwa.

“Izishoshovu zethu zizodlala indima enkulu. Kumele siye kubantu sibenze baqonde ukuthi i-ANC ayikwazi ukuthola inkululeko.”

Uchaze i-ANC ebusayo “njengesidleke sabantu abakhohlakele”.

“I-ANC isikhafulele ubuso babavoti. Bheka uZandile Gumede. I-ANC yamthumela  kwisiShayamthetho bazi ukuthi ubhekene nezinsolo zenkohlakalo. Akukho okungadlula lokhu.”

Uxwayise abavoti abacabanga ukuvotela i-ANC futhi.

“Awukwazi ukuqhubeka uvotele laba bantu. Sekuyisikhathi sokuthi nawe usinike ithuba lokukukhombisa ukuthi yini esingakwenzela yona,” kusho uRodgers.

Lowo owayenguSotswebhu we-DA kwisiShayamthetho saseKZN, ukhethwe ngoMgqibelo ngesikhathi kunengqungquthela yesifundazwe.

Uthatha izintambo kumlingani wakhe wakudala uZwakele Mncwango owahola i-DA amahlandla amabili elandelana kusukela ngonyaka wezi-2015.

Abanye abebebanga isikhundla somholi wesifundazwe, kodwa bahlulwa, ngumholi wamanje wekhokhasi ye-DA kuMasipala weTheku uNicole Graham kanye no-Emmanuel Mhlongo, ohluleke okwesibili ukunqoba ingqungquthela.

Izihloko zakamuva