Umfundi waKwaThema udle umhlanganiso kowezibalo

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Enkabeni yaKwa-Thema lapho amaphupho avame ukulwa nezingqinamba khona, umfundi (17) udle umhlanganiso kuzwelonke ngokuba ungqondongqondo wezibalo.

UMusa Buthelezi wasesikoleni samabanga aphezulu iZimisele, e-Ekurhuleni ongenele lo mqhudelwano nyakenye uthweswe isicoco sokuba umpetha ebangeni likaGrade-11 emqhudelwaneni we-National Accounting & Maths Olympiad 2023.

Lo mncintiswano ubona abafundi beBanga likaGrade -11 nelika Grade-12 ezweni lonke bekhombisa ulwazi namakhono abo kwizibalo ne-accounting.

Ngesikhathi ekhuluma ne-Scrolla.Africa, uMusa uthe ngesikhathi engenela lo mqhudelwano ubezimisele ngokubakhona kuzo zonke izikhathi ezihleliwe nabahleli nokuthola indlela yokubhekana nezinsiza ezidingekayo abentula zona.

“Enye yezinsiza abebezidinga bekuyikhamera esebenzayo, ebengingenayo. Emndenini wami akekho obenayo noma kukhona engimaziyo obenayo,” esho.

Esikhundleni salokho wasebenzisa umtapo wezincwadi wendawo kumakhompyutha aphathekayo kanye ne-inthanethi. “Nakuba ngangesaba ukuthi ukusebenzisa i-inthanethi kungase kungangisizi, bengigxile emklomelweni.”

Ubefuna ukungenela umncintiswano ngaphandle kokwazisa muntu emndenini wakhe noma uthisha wakhe.

“Ngazise umama kuphela ngesikhathi sekumele ngiye emlenzeni wokugcina womncintiswano obuseNyuvesi eSefako Makgato, e-Tshwane ngoba bekumele umama asayine ifomu lokuvuma ngase ngidinga imali yokugibela yokuya kule ndawo.

“Bengazi ukuthi umama wami ongasebenzi ngeke abenayo imali yokuthi ngigibele futhi bekuzoba buhlungu ukubona ontanga yami begqoke umfaniswano wesikole omusha uma uqhathaniswa nowami osugugile.”

Kodwa wayithola imali ngandlela thize, uMusa wafinyelela kowamanqamu waqhudelana nabafundi abaningi bezikole ezizimele.

“Ngazithembisa ukuthi ngizosebenza kanzima ukuze nginqobe isicoco ukuze ngimenze aziqhenye ngami,” esho.

UMusa uthe uqede imibuzo engu-55 kuphela kwengu-60 kodwa waziduduza ngokuthatha igxathu ukuze afinyelele kude kangaka kulo mqhudelwano.

Ngemuva kwezinyanga ezintathu ebambe iqhaza kowamanqamu, wathola ukuthi uphumelele ngo-82.5%. Umklomelo kube ivawusha ka-R5,000.

Uthisha wakhe uSakhele Duze uthe nakuba efisa ukuthi umfundi wakhe manje osekilasini likaDuze lezibalo kamatikuletsheni ubemazisile ngalo mncintiswano, uyaziqhenya ngokuthi ukhombise ukuzimela.

“Abafundi bami ngibafundisa ukuthi babe ngabantu abacabangisisayo ekuxazululeni izibalo nasempilweni. Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi siqhubeke nokuba nekilasi lezibalo kumatikuletsheni eliqhubeka nokusenza siziqhenye.

“Sithole u-70.7% ngo-distinction abahlanu kulo nyaka kanti sehle sisuka ku-76.7% ngama-distinction amane,” esho.

Esithombeni esingenhla: UMusa Buthelezi nothisha wakhe uSakhele Duze.

Umthombo wesithombe: Doreen Mokgolo

Izihloko zakamuva