Ukuphumela obala ngokuhlukunyezwa

Everson Luhanga

Ukuphumela obala ngokuhlukunyezwa

Inxenye yesithathu yomculi ohlukunyezwa yisoka lakhe

Hlangana noBusisiwe Mhlanga.

UBusisiswe Mhlanga ungumculi we-Afro Soul owakhipha ingoma ethi-Breaking the silence phecelezi “ukuphumela obala ngokuhlukunyezwa” esiza abantu besifazane ukuthi bakhulume ngokuhlukumezeka kwabo.

Owaziwa ngelikaLady B, uthi ingoma yakhe ixoxa ngesipiliyoni sempilo yakhe yobudlelwane obuhlukumezayo.

Ubaba wendodakazi yakhe “ubeyisidlamlilo” uyasho, wathayisela ngokuthi angeke amxolele ngakwenza kuye.

Lena indaba kaLady B:

” Waqala ukushintsha ngesikathi ngikhulelwe”
” Wavele waba ngumuntu engingamazi”
“Waqala ngokungithubeleza nangokungishaya”

Uthi le ndoda yayimsongela ngokuthi izombulala nayo izibulale uma eke walinga wazama ukuyala.

Usitshele ukuthi:

• “Wasula emsebenzini ukuze azokwazi ukungilandela yonke indawo laph engiya khona
• ” Wasungula ikhasi labantu abathandanayo esebenzisa imininingwane yami, esho ukuthi ngidinga umuntu wesilisa
• “Ngaqala lapho ukuthola izincingo ezingapheli eziphuma kubantu besilisa kuzo zonke izinxenye zezwe
• ” kwesinye isikhathi ubeke anikeze izintombi zakhe inombolo yami yocingo bese zingishayela ucingo ziyangithuka
• “Ngemuva kokuhlukana nami wenza isithembiso sokungiphilisa kanzima”

Ngaso sonke isikhathi uma ngizwa ukuthi kunomuntu wesifazane obulewe ngivele ngizizwe sengathi yimi olandelayo. Namanje ngizizwa sengathi ngisabambelele kulobuya budlelwane nanokuthi usazongithola,” uyasho.

ULady B unethemba lokuthi umculo wakhe uzokwelapha abantu besifazane kanye nabesilisa, ngoba bakhona abantu besilisa ababekezelela ukuhlukunyezwa ezandleni zabathandana nabo.

ULady B ugqugquzela abanye abantu besifazane abasebudlelwaneni obuhlukumezayo ukuthi bakhulume uma behlukumezeka futhi babike lokhu kuhlukumezeka nasemaphoyiseni.

Izihloko zakamuva