Ukubulawa kwesikhulu samatekisi sase-East Rand kukhomba ukuthi ngisheshile ukukhuluma

Everson Luhanga

NgoLwesithathu, ngiye emcimbini obufudumeza inhliziyo lapho i-Greater Alberton Taxi Association (i-GATA) ibigubha khona iminyaka engama-60 yasungulwa. Osomatekisi babeziqhenya ikakhulukazi ngokuthi bese kuphele iminyaka emithathu kungabulawa muntu.

Omunye wamalungu aphezulu engikhulume nawo nguPeter Mothabe, usihlalo wesifunda sase-Sedibeng futhi oyilungu le-national top six. Wayengumuntu ogqamile futhi ojabule owayejoyine lo mkhakha ngowezi-1979.

NgoLwesine ekuseni i-Scrolla sishicilele ngokugqamile indaba yami ngaphansi kwesihloko esithi: “INhlangano yamatekisi igubha iminyaka emithathu kungabulawa muntu.” Kube mnandi kakhulu ukubhala indaba emnandi yezinguquko, futhi siphawule ukuthi kunamazwe ambalwa emhlabeni lapho ukudlula kweminyaka emithathu ngaphandle kokubulala kungaphawuleka kakhulu ukuthi kuyindaba enkulu.

Maye, sisheshe kakhulu ukukhuluma.

NgoLwesihlanu ntambama, ngithole umyalezo ku-WhatsApp oqhamuka kwelinye lamalungu ayisithupha aphezulu abesemcimbini. Lo myalezo ubufundeka kanje: “Sawubona, baba uMnu. uPeter Mothabe usesishiyile lo obukade uxoxa naye 💔💔💔💔😭😭😭😭😭.”

Inhliziyo yami yadabuka. Ngaleyo mizuzu embalwa engihlangane naye ngayo futhi ngakhuluma naye ngoLwesithathu olwedlule, ngezwa ukuthi ubeyindoda elungile futhi ubephatha abantu ngenhlonipho.

Lapho ehla esiteji ezohlala nami wayexhuga. Ngenkathi ngibhekisisa, ngabona ukuthi unezibazi emzimbeni wakhe.

Isibazi esibonakala kakhulu sasisesiphongweni sakhe. Nganginelukuluku lokwazi umsuka wezibazi.

Ngaqoqa isibindi ngambuza lo mbuzo. Uphendule ngokuthi izibazi zivela ezehlakalweni ezedlule lapho asinda khona emizameni yokumbulala.

Wakhumbula isehlakalo esesabekayo esacishe sathatha impilo yakhe. “Ndodana yami, bengigijima ngejubane, ngizama ukubalekela ababulali kanti ngizoba sengozini kutholana phezulu nenye imoto eyacishe yathatha impilo yami.”

Uthe akusona isigameko sokuqala noma sokugcina lesi ahlangabezana naso kule mboni. UMothabe wangimemela kwakhe ngoMsombuluko e-Vereeniging ukuba ngihlale naye ukuze ezongitshela ngempilo yakhe embonini yamatekisi.

Ngangijabule. Ngangikubheke ngabomvu ukuba nomphathi wamatekisi osebemnkantsh ‘ubomvu ekhaya lakhe.

Ukushona kwakhe okungazelelwe akuzange kungiphathe kahle.

Kodwa-ke, ngakhumbula amazwi kaBrenda Tshabalala, uSihlalo weqembu le-top six elihamba phambili, owathi, “Uma ushiya indlu yakho usomatekisi, akusho ukuthi njalo uzobuyela kuyo.”

Yilokho okwenzeka kuMothabe, owashiya ikhaya ejabule wangabe esabuya.

UMothabe wangitshela ukuthi imboni yamatekisi yayiyingozi kakhulu ezinsukwini zakudala, lapho abantu babebulawa khona ngokuthi nje babekhethelwe izikhundla zobuholi. Wachaza, “Bekungaseyona ingozi muva nje.

“Abantu baguqukile futhi manje bagxile ekwenzeni imali,” wangitshela kanjalo.

Kepha kubukeka sengathi, ngemuva kokudlula kwakhe, izindlela zakudala azizange zinyamalale. Izigameko zokubulawa kwabantu ezinobudlova nokufa zisabacindezela emizileni yamatekisi e-Greater Alberton Taxi Association. 

Izihloko zakamuva