Uhambo lwesilwane sasolwandle i-walrus seluphelele e-Iceland

Arthur Greene

Kubukeka sengathi uWally, isilwane sasolwandle esidumile i-walrus, usezobuyela ekhaya ngemuva kokuchitha isikhathi sakhe sehlobo ehamba eNtshonalanga yase-Europe.

UWally ubonakale ephilile endaweni yase-Iceland, ngemuva kwamasonto amathathu agcina ukubonakala.

Ababhekelela izilwane sebehlise amaphapho kubantu abaningi abajwayele ukubona u-Wally, ngemuva kokuba kade sebeqala ukusaba ukuthi mhlawumbe khona okwenzekile ngaye. 

Abajwayele ukutakula izilwane babhale ku-Twitter ngeSonto bathi: ngemuva kwezinsuku ezingama-22 sibheka bese siqala ukulahlekelwa ithemba lokuthi soke siphinde sisibone yini lesi silwane esincane sasolwandle, njengoba besizibuza ukuthi ukephi uWalley.

“Noma kunjalo, sithole ukulunywa indlebe ukuthi kukhona isilwane esifana ne-walrus esibonakalile izolo e-Iceland siqhele ngamakhilomitha ayi-900 kunalapho okwagcina ukubonakala khona uWalley e-West Cork.”

Ngemuva kwemizuzu embalwa, inhlangano yezilwane yenze abalandeli bawalley bahlalele ovalweni, ngemuva kwesikhathi eside bafaka izindaba ebezilindwe ngamehlo abomvu. “Ngemuva kokuqhathanisa izithombe siphinde sibonisane nomngani wethu wase-British osebenzela i-Divers Marine Life singaqinisekisa ukuthi nguyena uWally!”

Ubonakale ngezimpawu anazo kumaphiko akhe angaphambili.

Lesi silwane esineminyaka emine esiwuhlobo lwe-Walrus saqala uhambo lwaso ngoNdasa. sagudla usebe lolwandle eMelika ngoNhlaba, ngaphambi kokuba siye eNingizimu sigudla ngolwandle safika e-France.

Lesi silwane sasolwandle esinobulili besilisa nesisindo esi-800kg saphinde sahlala maduzane nenyakatho e-Spain ngoNhlangulana ngaphambi kokubhukuda siye e-Scrilly Isles e-Ireland.

Ngesikhathi sesilapho, saduma kakhulu kumphakathi, sadala inkinga ngesikhathi sigxuma eskebheni sasolwandle sifuna ukuphumula kahle.

Uhambo lwalesi silwane kwaba amakhilomitha angama-400 sibheke e-Iceland, njengoba ngemuva kwalokho singase siqhubeke sibheke ngakwikhaya laso e-Svalbard e-North Pole.

Njengoba uWally esevele waduma kangaka ngokuhamba kwakhe, izilwane eziwuhlobo lwe-walrus zithanda ukuzihlamuka zodwa, futhi ziyakuthokozela ukuhlala zodwa.

Abatakuli basolwandle baphinde babhala ku-Twitter bathi : “Siyabonga ukuthi ukwazile ukudla aphinde aphumule, futhi uphumelelile ukuhamba ibanga elide kanti siyathemba ukuthi uzohlangana nabakubo ngokushesha.

Umthombo wesithombe: @TPE_connect

Izihloko zakamuva