Ugodukile obeseneminyaka engu-100

Ngo-1966, kwathiwa i-District Six iyindawo “yabamhlophe kuphela” futhi uShariefa Khan waphoqeleka ukuthi athuthele e-Rylands nomndeni wakhe.

Udlule emhlabeni ngoLwesithathu eseneminyaka engu-100, kusasele izinyanga ngaphambi kokuthi abuyele emuva njenge ngxenye yohlelo lukahulumeni lokubuyisela umhlaba.

U-Khan ubengummangali omdala we-District Six.

Ngokusho kwe-District Six Working Committee wasayina amaphepha okwamukela ifulethi lakhe elisha ngoMbasa wangonyaka odlule.

“Umndeni wakhe uchithe izinyanga  wenza ukuthi indawo ahlala kuyo akhululeke futhi imphathe kahle”.

Kodwa akazange ayithole imvume yokuqinisekisa ukuthi angene kuleli fulethi.

“I-D6WC ithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kaKhan futhi yabelane ngosizi nokudumala kwayo ngokungenzi isiqiniseko sokuthi isifiso sokugcina sikaNkk Khan sokubuyiselwa komhlaba siyafezeka”.

Ubezohlanganisa iminyaka engu-101 ngomhlaka-25 kuMbasa ngo-2022.

Izihloko zakamuva