UGeoff Makhubo (1968-2021): Imeya yedolobha elikhulu laseNingizimu Afrika engakaze iyeke ukufunda

Lungani Zungu

UMoloantoa Geoffrey Makhubo wayeyindoda eyayizifela ngemfundo kangangokuba akazange ayeke ukufunda yize ayekhuphuka kancane ku-ANC nakuhulumeni.

UMakhubo ubenza iziqu ze-masters ngesikhathi eshona ngoLwesihlanu.

Ekhulela e-Soweto ngowe-1960, uMakhubo wajoyina umzabalazo wokulwa nobandlululo.

Wayeneminyaka eyisithupha kuphela ngesikhathi sokulwa kwabafundi base-Soweto kodwa wayebona okwakwenzeka ezweni.

UMakhubo ubefuna ukuhlala ezweni elibuswa ngentando yeningi lapho ezokwazi khona ukuqhuba amaphupho akhe ezemfundo ngokukhululeka.

Isifiso sakhe sokuqala kwezemfundo sagcwaliseka ngowe-1990 ngesikhathi ethola iziqu zakhe ze-Bcomm e-Wits.

Uphinde abe nesitifiketi se-Local Government e-University of Cape Town (i-UCT).

Lezi ziqu zamvulela iminyango.

“Kodwa ngaqhubeka nokusebenza ku-ANC ngoba ngangifuna ukusibona sonke silingana eNingizimu Afrika,” esho kwenye ingxoxo.

Ngemuva kwamashumi eminyaka yokuba ngumuntu ongaziwa ku-ANC, iqembu elibusayo lamkhetha njengoMgcinimafa wesifunda ngaphambi kokuphakama abe ngusihlalo wesifunda sase-Joburg ngowezi-2018.

Ngemuva konyaka, wathatha izintambo njengemeya yaseGoli ngemuva kokwesula kowayeyiMeya ye-DA uMnu Herman Mashaba.

Yize ukubusa kwakhe njengemeya bekugcwele ezindabeni zombango, iqembu lakhe i-ANC limchaze “njengemeya ebizinikele kakhulu” eGoli.

UMakhubo ubengomunye wabaholi be-ANC abebevele ngaphambi kwekhomishini yokulawulwa kombuso- ngezinsolo zenkohlakalo edolobheni.

Uzichaze njengomuntu “ongumholi onezimiso” ngesikhathi evela kwikhomishini ngonyaka odlule.

Ubengomunye wabaholi abasafufusa abanconyelwe ukuhola i-ANC kanye nohulumeni kazwelonke.

Ushone ngoLwesihlanu eneminyaka engama-53 ngemuva kokulwa ne-Covid-19 amasonto.

Iqembu lichaze ukushona kwakhe njengesigameko esikhulu.

Imininingwane yomngcwabo wakhe ibisazomenyezelwa kanti nomndeni wakhe ososizini ucele ukuba wodwa.

Izihloko zakamuva