Sekubanjwa  imikhuleko ngeyesomiso eNelson Mandela Bay 

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Umasipala waseNelson Mandela Bay uqoke ukubamba imikhuleko ngeledlule ukuze ucele imvula njengoba ubhekene nesomiso esibi kakhulu emlandweni wawo.

Imihlangano ibisezindaweni ezahlukene isonto lonke kodwa umkhuleko omkhulu ngeSonto ubusenkundleni yezemidlalo i-Gelvandale e-Gqeberha.

Abahlali baseNelson Mandela Bay balalele isicelo sikamasipala baphuma ngobuningi babo bezothandazela imvula.

Amazinga amadamu edolobha ehlangene njengamanje aku-13.83% futhi angaphezudlwana kuka-8% aseyatholakala ukuze asetshenziswe.

Umphathi wezepolitiki kumasipala we-Constituency Services uRano Kayser uthe ukholelwa ekutheni ukungenelela kukaNkulunkulu kanye nomkhuleko kungasindisa idolobha.

“Bekunemvula encane isonto lonke ngemva kwayo yonke imikhuleko ebesiyenza phakathi nesonto, kodwa into efunwa uMdali ngathi kuqala njengeqoqo; abahlali, abathintekayo, osopolitiki kanye nabaholi bezenkolo ukuthi sihlangane sicele imvula kuye futhi sizithobe,” esho.

Idamu i-Impofu, okuyidamu elikhulukazi elidonsa amanzi, seliphansi kakhulu njengoba selingu-6.87% kangangokuthi amanzi ngeke esapontshelwa kulo – leli damu lihoxiswe ngokusemthethweni iMeya uRetief Odendaal ngempelasonto edlule.

U-Odendaal uthe uma lungekho uhlobo oluthile lokungenelela idolobha ngeke lisinde kule nhlekelele. “Uma sizokhuluma iqiniso akekho umuntu ophila nathi ezweni ongasikhulula kule nhlekelele. Uma uNkulunkulu engasithumeli imvula asisoze sasinda.”

Umasipala usaqhubeka nokuhlinzekwa kwamanzi ngezikhawu, ikakhulukazi ezingxenyeni ezisentshonalanga yedolobha ezihlinzekwa idamu i-Churchill, u-Eskom oqale wanqaba ukuwakhulula ngenxa yokucishwa kukagesi okuqhubekayo. Kodwa ngoLwesine u-Odendaal umemezele ukuthi u-Eskom ugcine evumile ukukhulula idamu likamasipala omkhulu i-Churchill ekucishweni kukagesi.

Umqondisi we-Water and Distribution kulo masipala uJoseph Tsatsire uthe: “Inkinga yokucishwa kukagesi yenze izinto zaba zimbi kakhulu ngokuba nomthelela omubi okusatshalaliswa kwamanzi emadamini edolobha.”

Abaholi bezenkolo emabandleni ahlukene edolobheni baseke abaholi abanxuse izakhamizi ukuthi ziqaphele inkinga yamanzi futhi zisebenzise amanzi ngendlela efanele.

Esithombeni esigenhla: Izakhamuzi zaseNelson Mandela Bay ziklelile zikha amanzi

Umthombo Wesithombe: Ikhasi le-Facebook leMeya u-Odendaal

Izihloko zakamuva