Izindaba Scrolla

UZweli Mkhize “wenze ngokungafanele futhi wenza ngokungemthetho” kodwa uphume engenacala

Umbiko we-Special Investigating Unit (i-SIU) nge-Digital Vibes uthole ukuthi lowo owayenguNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Zweli Mkhize waqamba amanga futhi wenza izinto "ngokungafanele futhi ngokungekho emthethweni".

Umbhali wezincwadi uyazibuza uyaziphendula ukuthi ngabe uMengameli ufunda yiphi incwadi okwamanje?

Iphalamende laseNingizimu Africa lizidonsele amanzi ngomsele ngezinqumo ezingaphusile kulo nyaka odlule, okwenze umbhali wezincwadi wazibuza ukuthi ngabe bakuthathaphi lobuhlakani kwabo.

Abasebenzi abasiza i-World Health Organisation bahlukumeza abasifazane namantombazane ngokocansi e-DRC

Uphenyo oluzimele luveze ukuhlukunyezwa kwabesifazane namantombazane okwasatshalaliswa ngabasebenzi bosizo ngesikhathi kuqubuka isifo se-Ebola ngowezi-2018-2020 e-Democratic Republic of Congo.

Usolwazi wenyuvesi yaseKapa usethole ithuba lokuyofundisa enyuvesi yase-England

Umsebenzi kaSolwazi uMamokgethi Ohakeng wenyuvesi yaseKapa usumenze wathola isikhundla enyuvesi engungqa phambili e-England.

Ningaqale nipakishe izimpahla zenu zasebusika okwamanje!

Labo abebecabanga ukuthi ihlobo selifikile bazothola isimanga samakhaza. Isimo sezulu esibandayo, esinezivunguvungu nemvula silindeleke kusukela ngoLwesithathu nangempelasonto yonke.

Kubonakale ufudu obeluwela umgwaqo esikhumulweni sezindiza

Ufudu lubambezele abagibeli abangamakhulu esikhumulweni sezindiza e-Japan ngemuva kokuthatha isinqumo sokuhamba emgwaqeni, lubambezele izindiza ezinhlanu.

Umfundisi wesifazane usola izisulu mayelana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane

Ngesikhathi iMeya yakwaNongoma KwaZulu-Natali imema uFikile Ndaba, ongumfundisi ohlonishwayo, ukuba azokhuluma emhlanganweni womkhuleko wokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane (i-GBV), into abengayilindele ukuthi ayisho ukuthi asole abesifazane abahlukunyeziwe.

Owesilisa osebenza kanzima phakathi nesonto – ufaka ugqozi ngezimpelasonto

USensei Mandla Nkonde uqhuba isikole sekarati ekilasini elincane esikoleni samabanga aphezulu i-Letsibogo e-Soweto, isikole esikhokhelwa yinzuzo yakhe njengoba esebenza njengomuntu oqoqa impahla ukuze iguqulwe kabusha.

I-English Premier League isithembise umkomelo uma ngabe kunganyuka isibalo sabagomayo kubadlali

I-imeyili ethunyelwe emaqenjini ikhombisa ukuthi i-Premier League iyaqhubeka nokunyusa imzamo yokuthi kukhuphuke isibalo sabajovayo kubadlali kanye nabasebenzi.

I-NBA izama izindlela zokwenza abadlali bathathe umjovo we-Covid-19

Njengoba i-Premier League isithule indlela abazokwenza ngayo ukuze kukhuphuke isibalo sabajovayo kubadlali, umbutho we-Basketball kazwelonke usuqhubeke phambili kakhulu ngokugqugquzela abadlali ukuba bajove.

Scrollacast

Sikwethulela umbiko wethu wezindaba zakwa-Scrolla - ezifundwa nguZuzile Ndlela.