Kubuye izingqalabutho ezahlwitha iKZN ku-IFP ukuzohlenga uKhongolose

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UKhongolose KwaZulu-Natal ubuyise izinqalabutho zayo ezahlwitha isiFundazwe ku-IFP ngo-2004 njengoba uqinisa umkhankaso wokuvika izembe elibonakala liwuzungeza ngenxa yamalungu awushiya ngobuningi ajoyina iqembu elisha uMkhonto weSizwe. 

Laba baholi abakebaba ngoNdunankulu bahola noKhongolose esiFundazweni kuthe ngempelasonto bahambela izingxenye zesifundazwe ezahlukene nalapho abanye bebonakala bekhuluma emibuthanweni ye-ANC okokuqala selokhu balaxazwa inhlangano ngemuva kokuphuma ezikhundleni. 

UDkt Sbu Ndebele owaba nguNdunankulu wokuqala ngaphansi kwe-ANC nowakwazi ukuhlwitha isifundazwe ku-IFP ngo-2004 utshele amalungu kaKhongolose eNdwedwe ukuthi sekuyisikhathi sokuba basebenze ngamandla ukuze inhlangano iqhubeke nokuphatha iKZN.

“Okumele sikwenze ukuba siqinisekise ukuthi i-ANC iyalunqoba lolu khetho ukuze iqhubeke nokusebenzela abantu bakithi iphathe nesiFundazwe,” kusho uNdebele.

UNdebele ubekhuluma embuthanweni wokukhumbula amaqhawe alombutho abulawa ngesikhathi kuza ukhetho luka-1994 okubalwa kuwo uMnuz Million Meyiwa.

UNdebele bekungokokuqala ekhuluma embuthanweni kaKhongolose selokhu aphuma emandleni ngemuva kuka-2009.

UNdebele waphenduka iqaqa embuthweni wakhe ngenxa yokuthi bona benoMnuz Mtholephi Mthimkhulu babeseka owayenguMengameli uThabo Mbeki  ngesikhathi kuyiwa engqungqutheleni yango-2007 kaKhongolose eyayise-Polokwane.

Kusuka lapho inhlangano ayiphindange yamnaka ngisho kunemikhankaso yokhetho ubengabonwa nangokhalo.

Omunye kube uMnuz Senzo Mchunu naye wakhishwa kabuhlungu esikhundleni ngo-2016 njengoba aphoqwa ukuba ashiye njengoNdunankulu wesiFundazwe ngemuva kokwehlulwa engqungqutheleni eyayiseMgungundlovu ngo-2015.

UMchunu uyingxenye yemikhankaso eqhubekayo yokuqinisa amandla kaKhongolose esiFundazweni.

NgoMgqibelo uDkt Zweli Mkhize naye owake waba nguSihlalo kaKhongolose noNdunankulu wesiFundazwe ubeseMandeni esiFundeni iGeneral Gizenga Mpanza nalapho enxuse amalungu e-ANC ukuba ayeke ukuthuka labo asebeyishiyile inhlangano kodwa wathi akulungiswe izinkinga ezikhona embuthweni.

“Ukuthuka abantu akuzikusisiza kodwa okubalulekile ukuba kulungiswe izinkinga esibhekene nazo embuthweni,” kusho uMkhize.

UMkhize wathatha amandla kuNdebele waqinisa uKhongolose KwaZulu-Natal nalapho i-ANC yahlwitha inqwaba yomasipala ku-IFP ngo-2011 ngaphansi kobuholi bakhe.

UMkhize wazifakela isigcwagcwa kuyiwa engqungqutheleni yase-Nasrec ngo-2017  ngesikhathi engameseki uDkt Nkosazana maDlamini Zuma ekubeni isifundazwe sakhe iKZN yayihamba noMaDlamini.

Ngesikhathi kungena ubuholi bama-Taliban obuholwa uMnuz Bheki Mtolo noMnuz Sboniso Duma ngo-2022,  abaholi abafana noMkhize noMnuz Mike Mabuyakhulu babonakale beshawa ngesithende ezinhlelweni zikaKhongolose. Baze babuyiswa ngonyaka odlule ukuba bazoqinisa ukwesekwa kwenhlangano ebuholini bendabuko.

Omunye umholi owakhishwa kabuhlungu esikhindleni obuye ngamandla ukuzokhankasela i-ANC uMnuz Sihle Zikalala naye obeseNdwedwe eshumayela ivangeli lokuqinisa ukwesekwa kwenhlangano ngeSonto.

UZikalala wakhishwa ngesidlozana ekuholeni i-ANC esiFundazweni ngemuva kokuba ayesolwa ngokuthi uyi-Ankole okuyikhempu yalabo ababethathwa njengabaseka uMengameli uCyril Ramaphosa. 

UZikalala wahlulwa engqungqutheleni waze wathatha isinqumo sokusula ekubeni uNdunankulu ngoba ekhala ngokuhletshwa kabi kuMengameli uZuma abaholi bama-Taliban ayethi baya kuZuma bayothi akamfuni.

Izihloko zakamuva