Iqembu le-ActionSA selikulungele ukuqala umsebenzi

Everson Luhanga

Kulandela impumelelo yeqembu lakhe okhethweni lomasipala lwangesonto eledlule, uHerman Mashaba usexwayise amaqembu aqhudelanayo ngokuthi i-ActionSA izobe isikulungele ukungenela umqhudelwano kuzwelonke okhethweni oluzayo.

Engxoxweni ekhethekile abe nayo ne-Scrolla.Africa, uMashaba ukhulume ngezihloko eziningi, eqala ngodaba lwe-ActionSA oluseduze: lokwakha umfelandawonye.

Ngaphambi kokuthi baphathe, i-ActionSA kumele ibumbe imifelandawonye namanye amaqembu ezepolitiki emikhandlwini abaphume kuyo njengamakhosi.

Ebuzwa ngobudlelwano obungase bube khona neqembu elibusayo, uMashaba uphendule ngokungananazi.

“Kuzongithatha okungenani iminyaka engama-300 ukulalela i-ANC futhi ngenze umfelandawonye nayo,” usho kanje.

Kodwa ngaphambi kwalokho, ingxoxo yaphendukela ohlangothini oluqinile  lwe-ActionSA lwabantu bokufika ngokungemthetho, okuyinqubomgomo ebalulekile yomkhankaso wayo. Ukuma kukaMashaba kuhlale kuhlangatshezwa nezinsolo zokucwaswa kwabokufika yizimbangi nabahlaziyi bezepolitiki.

UMashaba wazihleka lezi zinsolo, kodwa waphawula ukuthi uyaziqhenya ngokuthi abizwe ngesihluku.

“Lokhu kusho ukuthi ngenzela izwe lami okuthile ngokugcina umthetho nokulandela umthethosisekelo waseNingizimu Afrika.”

Uqhube wathi i-ActionSA yiyona kuphela inhlangano kuleli eyamukelwa yibo bonke abantu baseNingizimu Afrika kungakhathalekile ukuthi bangoluphi uhlanga, ibala lesikhumba noma inkolo.

“Sinabavoti emalokishini nasezindaweni ezakhele abamhlophe abacebile.

“Abavoti bethu ngabantu baseNingizimu Afrika abavela ezimpandeni ezehlukene abafuna ukuhamba kulolu hambo lokulungisa iNingizimu Afrika,” kushi uMashaba.

UMashaba uthe uma iqembu lakhe ngelinye ilanga lingaphatha iNingizimu Afrika, kuzobusa umthetho futhi ngeke angabaze ukubuyisela abokufika ngokungemthetho emazweni abasuka kuwo.

“Sizoba nophiko oluyisipesheli emnyangweni wezasekhaya namaphoyisa azobe ebhekene nabantu abangabhaliwe phansi.”

Kodwa-ke, uthe isimo sakhe sokungahambisani nabantu bangaphandle abangagunyaziwe akuveli endaweni enenzondo, kodwa esothandweni. Uphikisa ngokuthi abaningi babo bayaxhashazwa futhi basebenza njengezigqila.

“Angibazondi abokufika. Ngifuna beze ezweni bebhaliwe njengoba kushiwo kumthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Ngaleyo ndlela bazolandelelwa futhi bagadwe uma kukhona okwenzeka kubo,” usho kanje.

Ebuzwa ngokutheleka kwesizukulwane sase-Zimbabwe esisanda kungena ezweni, uMashaba uthe baxoshwa e-Zimbabwe nguhulumeni ongcolile we-Zanu PF.

“Abantu base-Zimbabwe abakhethanga ukuhlakazeka emhlabeni wonke, kodwa uhulumeni wabo ongcolile wabaphoqa,” kuchaza uMashaba.

“Uma ngabe benginguMengameli waleli zwe, bengingasoze ngivumele izikhulu neziphathamandla ze-Zanu PF ukuthi zinyathele kuleli ngiphinde ngimise yonke impahla yabo.

“Ngingafuna ukuthi kube nokhetho olukhululekile nolunobulungiswa e-Zimbabwe oluzobhekwa ngababukeli bamazwe ngamazwe.”

Izihloko zakamuva