Iphoyisa eliyiqhawe elimise “ukubulawa kwabantu”

Ingxenye yesithathu kwezisishiyagalolunye

UColonel Nthipe Boloka uyisizathu esenza ukuthi uSayitsheni Rosemary Ndlovu abekwe amacala ukuze abhekane nokuqulwa kwecala.

Ngemuva kokusebenza iminyaka engama-34 emaphoyiseni, iphoyisa elinokucophelela nelikhulumela phansi libona leli cala njengokunye ukunqoba kwalo okukhulu.

Ngesikhathi kubanjwa uSayitsheni Ndlovu, uBoloka wayengumphathi esiteshini samaphoyisa e-Tembisa South, lapho uNdlovu ayesebenza khona ngaphansi kwakhe.

Engxoxweni abe nayo ne-Scrolla.Africa ehhovisi lakhe, uBoloka uthe waqala ukusola uRosemary ngoZibandlela ngowezi-2016, ngesikhathi abantu ababalelwa kwabangama-20 bengena ehhovisi lamacala.

Isixuku sathi saboleka uRosemary imali futhi bayifuna ikhokhiwe. (Ukuthola umbono ngezinkinga zakhe zezimali, sikhulume nomunye umashonisa obekweletwa uRosemary imali eyizi-R56,000, sabe sesimbuyisela imali yakhe ngemali yomunye umashonisa!)

“Kwangithusa” kusho uBoloka. “Bekungokokuqala ukuthi ngibone into enje yenzeka, ikakhulukazi esiteshini samaphoyisa”.

Kodwa ngaleso sikhathi uBoloka wavele walushaya indiva lolu daba, waqhubeka nomsebenzi wakhe wokuqapha isiteshi.

Ukudlulela phambili kowezi-2018.

Enye yezinkabi okuthiwa yaqashwa uRosemary ukubulala umndeni kadadewabo wayeyimpimpi yamaphoyisa.

Le mpimpi yaya kuBoloka yamtshela lonke udaba lokuthi uRosemary wayehlela ukubulala umndeni wakhe.

“Impimpi yathi uRosemary waqala wamcela ukuthi abulale umama wakhe. Ngemuva kwalokho wamcela ukuthi abulale udadewabo nezingane zikadadewabo eMpumalanga. Inkabi yazwela umndeni kaRosemary ngakho-ke ayizange iqhubeke nezicelo zakhe”.

UColonel Boloka udlulise imininingwane evela kwimpimpi wayisa ophikweni lwezobunhloli esifundazweni ekuqaleni konyaka odlule. Futhi yilapho okwaqala khona uhlelo lokucupha uRosemary. UBoloka usebenze kakhulu noMphenyi Wezokuphenya uKeshi Mabunda, enizozwa ngaye futhi kamuva kulolu chungechunge.

Ekugcineni uNdlovu waboshwa ngomhla ziyisikhombisa kuNdasa ngowezi-2018 kanti ubhekene namacala okubulala abantu abahlanu nokwenza uzungu lokuzama ukubulala okungenani abanye abayisishiyagalombili.

UColonel Boloka waqala umsebenzi wakhe ngowe-1987 e-Soweto. Ubone izinto eziningi futhi wenza uphenyo oluningi olubucayi.

Kodwa unemizwa ejule kakhulu ngaleli cala.

“Ukube angizange ngithathe isinyathelo ngokushesha ngemininingwane engayithola evela kwimpimpi, uRosemary ubenganqandeki futhi ubezowubulala wonke umndeni wakhe,” kusho uBoloka. “Ingxenye eyingozi ukuthi ubeyiphoyisa ebelazi ukuthi umthetho usebenza kanjani futhi ubehlakaniphe kakhulu njalo uma ebulala”.

“Njengephoyisa, nsuku zonke uma uvuka ufisa ukwenza umehluko emphakathini owusebenzelayo,” esho.

Izihloko zakamuva