I-IFP igadla ngoNtuli ukugudluza uKhongolose eKZN

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

I-IFP ithathe isinqumo sokugadla ngoSihlalo wayo KwaZulu-Natal ukuba ifolose ngaye kwesobuNdunankulu ukuze iqinise umkhankaso wayo wokugudluza uKhongolose emandleni.

UMengameli we-IFP uMnuz Velenkosini Hlabisa uthe lesi sinqumo sokuqoka uMnuz Thami Ntuli basithathe ngokukhulu ukuvumelana ngoba bebefuna umholi oqotho nonesigqi.

“Isigungu sikazwelonke seqembu sivumelene ngaphandle kokunanaza ukuba siqoke uMnuz Arthur Thamsanqa Ntuli njengefolosi lethu kwesobuNdunankulu KwaZulu-Natal.  Inhloso yethu ukunqoba isifundazwe ngamalengiso ukuze sisebenzele abantu bakithi ngokwethembeka nangezimfundiso zikaMntwana wakwaPhindangene,” kusho uHlabisa.

Ukuchithe njengamampunge ukuthi kukhona eqenjini abebefuna elinye igama ukuba kufoloswe ngalo.

Ukusho lokhu nje kuthiwa laba ababizwa ngama-AU (Abusekho Ubunzima), kuthiwa bebengayizwa indaba kaNtuli baze basabisa ngokuthi bazovele bavotele i-DA KwaZulu-Natal bese kuzwelonke bavotele yona i-IFP.

Ngaleso sikhathi labo ababizwa ngama-Tripple K, kuthiwa bebejabule bethi isiyakhanya indlela ebheke eSishayamthetho eMgungundlovu. 

Umkhulumeli we-IFP uMnuz Mkhuleko Hlengwa uthe lamahlebezi ayimbudane yomamgobhozi abahambe besabalalisa amanga ngeqembu.

UNtuli uthe sekuyisikhathi sokuba i-IFP ithathe izintambo ilungise umonakalo odalwe ubuholi obukhona njengamanje bukaHulumeni.

“Okuseqhulwini ukuthi njengeNkatha kumele silungise umonakalo emini nantambama odalwe yilaba abaphethe. Ngikhuluma nje izikole ezakhiwa uMntwana nengqalasizinda yikho kuphela okusamile kodwa laba abaphethe bafike bacekela phansi isifundazwe okumanje siyawohloka,” kusho uNtuli.

Ubonge uHlabisa neqembu ngokumethemba ekutheni abeyifolosi lalo kulolu khetho.

Uthe okuningi uzokukhuluma kahle ngemuva kokuba iqembu selethule usomqulu wezethembiso zokhetho embuthanweni ozoba senkundleni iMoses Mabhida ngomhlaka-10 kuNdasa.

UNtuli uyaziwa ngokubhincisela nxanye uKhongolose kusuka eseyiMeya yaseNkandla nokuyilapho i-IFP ihlale inqoba ukhetho ngamalengiso okuhlanganisa newadi yowayenguMengameli uJacob Zuma.

Lokhu kwenze uKhongolose wagcina usulwa noZuma umsola ngokuthi uhlulwa nje kangaka eNkandla yingoba uyisigebengu abantu abamthembi, bebala ukuthi uzoqulela imali emzini wakhe.

Ngo-2009 i-IFP yayinethemba lokubuyisa isiFundazwe njengoba yafolosa ngowayenguSihlalo wayo uNkk Zanele KaMagwaza Msibi. 

Kwathi uma ihlulwa uMntwana wakwaPhindangene wagxeka okaMagwaza Msibi wathi bayaqala ukuhlulwa kangaka okhethweni.

I-IFP isembhidlangweni wokubuyisa isiFundazwe esayilahlekela ngo-2004 nesathathwa uKhongolose ngokubambisana ne-Minority Front ne-UDM.

Kulolu khetho i-IFP ithembe nokuthi uma bezwana noMkhonto weSizwe Party , bazosebenza nawo ukuthatha isiFundazwe.

Izihloko zakamuva