“Ayikhale” kusho i-IFP njengoba sekusondele izinsuku zokuvotela ohulumeni bendawo

Celani Sikhakhane

Elinye igama elalisetshenziswa ngesikhathi kusuka udweshu lokuzitapela ezitolo ngoNtulikazi, selithathwe uMengameli weqembu i-Inkatha Freedom Party njengoba kuza ukhetho lohulumeni bendawo ngoLwezi. 

Igama elithi ayikhale laqale lasetshenziswa owayengumsakazi woKhozi Fm uDJ Ngizwe Mchunu, njengoba yena kanye nabanye abaseka owayenguMengameli uJacob Zuma bahlokoloza udweshu ngemuva kokuboshwa kowayenguMengameli ngoNtulikazi. 

UMchunu waboshwa ngaleyo nyanga ngokuhlokoloza udweshu olwaholela ekutheni abantu bazitapela ezitolo KwaZulu-Natali kanye nase-Gauteng, nokwaholela ekushoneni kwabantu abangama-330 kanye nomonakalo oyizigidigidi zamarandi. 

Abashushisi bachitha isicelo sebheyili sikaMchunu njengoba wasebenzisa igama elithi ayikhale ngemuva kwalokho kwasuka impi. 

NgoLwesibili, njengoba umkhankaso we-IFP ugxile kakhulu eZululand, uMengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa, usebenzise leli gama kaningi ukugqugquzela iqulu labantu ukuba abaye kovota. 

“Lolu khetho lubalulekile kuthina njengeqembu njengoba sizophatha okokuqala ngaphandle kweNkosi yethu uMangosuthu Buthelezi, ngemuva kokuthatha umhlalaphansi,” kukhuluma uHlabisa. 

“Ngakho-ke, ayikhale ukuze sizonika uMengameli isipho esikhethekile, ayikhale kusho uHlabisa, njengoba kade ethula inkulumo yakhe esidlangalaleni kugcwele abantu bevungama bethi ayikhale enkundleni ebizwa ngeLindizwe endaweni yakwaNongoma. 

Abanye esixukwini bavele balilizela bemphoqa ukuba alokhu elishilo njalo leli gama. 

Uliphindile futhi, wathi usuku lokuvota mhla zi-1 kuLwezi selusondele, ngakho-ke ayikhale. Awukho umasipala waseZuluLand okumele uphathwe amanye amaqembu ngaphandle kwe-IFP, ngakho-ke zizokhala,”  kusho uHlabisa. 

Igama elithi zizokhala elinye lamagama elalisetshenziswa ababeseka uZuma, ngisho noMchunu, ngesikhathi kusuka udweshu lokuzitapela ezitolo ngoNtulikazi. 

Selokhu kwaboshwa owayenguMengameli, iqembu le-ANC lilahle ukwethembeka laphinde lalahlekelwa amavoti abantu abaseka uZuma nabathembeke kuye, njengoba ezama ukuqoqa amavoti alahlekile eqembu le-ANC. 

Izihloko zakamuva