Asebuyile kwesokusoka amawele abekhishwa inyumbazane 

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Seziphelile izinsuku zokungahlonishwa nokuthuliswa emihlanganweni yomphakathi kumawele aseKapa uToto Jack nomfowabo uMatoto.

NgoLwezi i-Scrolla.Africa sabika ukuthi amawele (43), agcine eyile esikoleni sokusoka ngomhlaka-19 kuLwezi.

Cishe ngemuva kwezinyanga ezimbili asebuyile entabeni kanti abuye ngoLwesihlanu.

Babeneminyaka eyishumi kuphela ngesikhathi abazali babo beshona kanti bebephila ngokuwashwa izimoto kodwa abakaze bakwazi ukonga imali yokuya esikoleni sokusoka.

“Sasingathathwa njengabantu abafanele futhi sibukelwa phansi. Sasihlala sodwa futhi sibhekwa njengabafana.”

“Ayikho into ephoxa njengokubukelwa phansi ngumuntu omncane kunawe ngoba esebuya esikoleni sokusoka,” kusho uMatoto.

La mawele atshele i-Scrolla.Africa ukuthi asekulungele ukuqala izimpilo zawo ezintsha.

“Sithole isithunzi nokuzethemba kwethu futhi manje sesizokwazi ukubamba iqhaza emihlanganweni yomphakathi,” kusho uToto.

Uthe ukuzizwa njengendoda kuyinto ejabulisa kakhulu.

“Sibonga i-Somagwaza Institute, umphakathi kanye nawo wonke umuntu owenze isiqiniseko sokuthi uhambo lwethu luba impumelelo.”

Le nhlangano ihlose ukusiza abesilisa abavela ezindaweni ezinhlwempu abangakwazi ukukhokha imali yokuyosoka.

Umelaphi wendabuko ophinde akhulumele izikole zokusoka uSikelela Zokufa, uthe basize abesilisa abangu-11 ababengakwazi ukuya esikoleni sokusoka.

“Siqale umkhankaso wokuqoqa imali yokusiza abesilisa abangu-11 ukuya esikoleni sokusoka,” kusho uZokufa.

“Bebengayifanele impatho abebeyithola. Umkhankaso ube impumelelo futhi sizoqhubeka nokusiza abadinga usizo lwethu.”

Uthe lo mkhankaso usiza amadoda ukuthi agweme ukuphendukela ebugebengwini nasezidakamizweni.

“Umphakathi ubambe elikhulu iqhaza ngokunikela ngezimpahla zokugqoka nokunye ngesikhathi u-Shoprite ulekelela ngokudla. Asikuthathi kancane lokhu abakwenzile,” esho.

USomagwaza usiza la mawele ngokuthola omazisi.

“Sifuna bathole imisebenzi kodwa okwamanje bangakwazi ukuqhubeka nokuwasha izimoto ukuze bathole ukudla ngesikhathi thina silungisa indaba yokuthi bathole omazisi,” kusho uZokufa.

UNomava Ndungane utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ukuzethemba kwamawele kwathinteka.

“Uma sinabantu abafana noSikelela Zokufa singakwazi ukusiza abantu abaningi. Umphakathi udinga abaholi abazowuphatha ngendlela efanele.”

Esithombeni esingenhla: Umelaphi wendabuko ophinde akhulumele i-Somagwaza Institute uSikelela Zokufa kanye nowesilisa abamsizile waseKapa.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva