Amaqembu ezepolitiki ahlubuka kwamanye amaqembu azoqala izingxoxo zobumbano

Celani Sikhakhane

Njengoba zisaqhubeka izingxoxo zokwenza uhulumeni wobumbano, amaqembu amaningi ahlubuka abunjwa ngabaholi ababengeneme ku-IFP ne-ANC azohlangana nabaphathi bawo bakudala bakhe imikhandlu KwaZulu-Natali.

OKhahlamba, omasipala bendawo bakhiwe ngamaqembu amane ahlubuka: i-Apemo, i-EFF, i-NPA kanye ne-NFP, wonke akhiwe ngamakhansela e-ANC kanye ne-IFP.

Abaholi bala maqembu amasha kuzofanele badle ucezu lukaphaya othobekile futhi bahlale etafuleni lezingxoxo nabaphathi babo bangaphambilini.

Ngenxa yamagqubu akhona, akukacaci ukuthi umholi we-EFF kulo masipala owake waba yiMeya ye-ANC ngowezi-2011 uzovuma yini ukusebenzisana neqembu elibusayo.

Ngokunjalo, i-NFP kanye ne-Apemo ziholwa ngamakhansela e-IFP, okungenzeka ale ukuhlangana nalelo qembu.

Imiphumela yangesonto eledlule eKZN imi kanje:

● Iqembu elahlubuka ku-IFP, i-NFP, liwine izihlalo ezimbili.

● Iqembu elahlubuka ku-ANC, i-EFF, liwine izihlalo ezimbili.

● Iqembu elahlubuka ku-NFP, i-Apemo, liwine izihlalo eziyisithupha.

● I-ANC ne-IFP bathole izihlalo eziyisishiyagalombili iqembu ngalinye.

“Inkinga ukuthi la maqembu ahlubuka awafuni ukusebenzisana nezinhlangano zawo zakudala ngenxa yamagqubu aphoqa abaholi bawo ukuthi basungule amaqembu amasha ezepolitiki,” kusho omunye umthombo.

“Yingakho sikhathazekile ngokuthi kungenzeka sibe nenkinga engase iholele okhethweni lokuchibiyela.

Omunye umthombo uthe izimo ezifana nalezi zenzeka ngowezi-2016 eNquthu lapho izinhlangothi ezaphoqeleka ukuthi ziye ezinkantolo ngenxa yokuhluleka ukuxoxisana ngohulumeni wobumbano.

UVikizitha Mlotshwa we-Apemo utshele i-Scrollla.Africa ukuthi uzimisele ukuxoxisana nanoma ngubani.

“Mina ngiyiNkosi lapha ngakho i-IFP ne-ANC bangimemele emhlanganweni ukuze sizohlahla indlela eya phambili. Ngemuva kwalezo zingxoxo… ngizothatha isinqumo sokuthi ngithatha isiphakamiso se-IFP noma se-ANC,” kusho. uMlotshwa.

UMlotshwa uke waba yiMeya ye-IFP kusukela ngowezi-2006 kuya kowezi-2011, ngaphambi kokuthi esule ayojoyine i-NFP. Uhambe ngoMfumfu ukuyokhankasela iqembu lakhe i-Apemo.

Umasipala kulindeleke ukuthi ugcobe umkhandlu wawo mhla ziyi-17 kuLwezi.

Izihloko zakamuva