Abangaphezu kweminyaka eyi-18 eNingizimu Afrika bangathola umgomo we-Covid kusukela ngoLwesihlanu

Dylan Bettencourt

Wonke umuntu oneminyaka eyi-18 noma ngaphezulu eNingizimu Afrika uzovumeleka ukuthola umuthi wokugomela i-Covid-19 kusukela ngoLwesihlanu mhla zingama-20 kuNcwaba.

IKhabhinethi imemezele lezi zindaba ngoLwesine njengoba ifuna ukukhuphula izinga lokukhishwa kwemithi yokugoma ezweni.

Uhulumeni usondeza usuku ebeluhlelwe phambilini lomhla wokuqala kuMandulo, ukuze bonke abantu baseNingizimu Afrika abaneminyaka ephakathi kweyi-18 kuya kwengama-34 bathole umgomo emasontweni amabili ngaphambi kwesikhathi ebesilindelekile.

Lesi sinyathelo silandela izingcingo ezisabalele zokuvumela iqembu lokugcina leminyaka ukuthola imishanguzo yabo ye-Covid-19, ngemuva kokwehla kokukhishwa kwemigomo emavikini amabili edlule. Imibiko eminingana iphakamisa ukuthi kunokungabaza okukhulayo okuvela kuzakhamizi ukuthola imigomo, ngeziteshi zokugoma ezweni lonke ezibika ukwehla kwabantu abazogoma.

“IKhabhinethi yakwamukela ukukhishwa kwemigomo ikakhulukazi ezifundazweni ezazikhombise ukuncipha kokutholakala kwemigomo,” kusho iKhabhinethi.

Kusukela ngoLwesine, sekukhishwe inani lemithi yokugoma eyizi-9,962,111 eNingizimu Afrika ngo-11,17% wabantu abadala asebegome ngokuphelele ezweni.

Umthombo wesithombe: @Reuters

Izihloko zakamuva