Usobishini umphathi omkhulu we-Boxing SA

Linda Ximba

Iqembu labanamalayisense esibhakela, kubandakanya nabagqugquzeli, abaqeqeshi nezimenenja, libhale incwadi evuthayo ephathelene nesikhulu esiphezulu se-Boxing South Africa, uCindy Nkomo.

Inhlangano yabashayisibhakela ilungiselela ukuthumela imemorandamu yokusebenzisana, i-Scrolla.Africa eseyibonile, kuNgqongqoshe Wezemidlalo, uNathi Mthethwa.

Abantu abanamalayisense babhale ngezinsolo ezibhekiswe kuNkomo futhi bayalela uMthethwa ukuba azisukumele lezi zinkinga ngokushesha.

Bafuna ukumiswa ngokushesha kukaNkomo ngokwephula imithetho ye-Covid-19 ngokungafaki isifonyo emqhudelwaneni wesibhakela owawuseKapa mhla zi-11 kuZibandlela.

“I-Boxing South Africa kumele iphathwe ngabantu abazi umlando wesibhakela futhi abaqondayo ukuthi bangabaheha kanjani abaxhasi ngentuthuko yonke yesibhakela eNingizimu Afrika,” kusho le ncwadi ngokwengxenye.

“Abantu abanamarekhodi afakazelwe kumele bathathe isibhakela siye ezingeni eliphezulu kakhulu.”

Labo abanamalayisense bafuna ukuthi isibhakela sizimele futhi siphume ngaphnsi kwahulumeni, ngoba lapho-ke sizoba nesicelo esikhulu kubaxhasi.

Bafuna nokuthi kwenziwe uphenyo ngesikhwama sokutshala imali sabashayisibhakela.

“Kumele kuhlinzekwe izitatimende zezezimali nokuthi imali itshalwe kanjani,” kusho le ncwadi.

“Abashayisibhakela abaningi bashone benhlwempu kodwa kube kunesikhwama semali.”

Ezinye izidingo zibandakanya:

  • Uphenyo ngezinsolo zokuhlukunyezwa kwabagqugquzeli ngu-Andre Thyse kanye noLebo Mahoko.
  • Isicelo sokuba izibukeli ezingama-250 zivunyelwe ukuya emiqhudelwaneni yesibhakela, okufana nezinombolo ezivunyelwe emasontweni.
  • Ukubuyekezwa koxhaso kanye nokusakazwa kumabonakude okufunwa yi-BSA.
  • Badinga izimpendulo ngemali yokusiza ebihloselwe abashayisibhakela, abaqeqeshi nezimenenja engakatholakali kusukela ezingeni lesihlanu lomvalelo.

UNkomo, owaqokwa ngowezi-2020 njenge-CEO, eke yasebenza njengoMqondisi Wezokusebenza, uthe: “Anginalo ulwazi ngalo mbhalo.”

Umthombo wesithombe: @BoxingSouthAfrica

Izihloko zakamuva