Usaqhubeka umbango kaMasipala waKwaNongoma

Lubhalwe nguLungani Zungu

Abalandeli be-IFP bavale amasango kaMasipala waKwaNongoma ngesihlabathi nezingodo ngaphambi komhlangano womkhandlu wangoMsombuluko.

Ikusasa leMeya ye-IFP kwaNongoma, u-Albert Mncwango limile ngaphambi kwesiphakamiso  sokungathenjwa ubuholi bakhe njengeMeya. I-ANC yethula lesi siphakamiso ngokwesekwa yi-EFF.

Ingxabano emfushane phakathi kwamalungu e-IFP ne-ANC iholele ekutheni amaphoyisa ahlukanise izinhlangothi ezilwayo.

Nokho lokhu akuzange kumise ukuthukana ngezinhlamba.

Amalungu eqembu le-IFP ebegqoke yonke imvunulo yeqembu abanye babo bephethe izinduku namahawu, bekhuza iziqubulo befunga ukuthi umhlangano womkhandlu ngeke uhlale. Bathi imigudu efanele ayizange inakwe ngesikhathi kubizwa umhlangano womkhandlu.

Ngemuva kwamasonto amaningi kuqubuka umdonsiswano phakathi kwe-IFP namadlelandawonye aholwa i-EFF ne-ANC, kungenelele uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu (Cogta) uNkk Bongi Sithole-Moloi wajuba isikhulu esizobiza umhlangano wokuhlala komkhandlu.

Kusukela ngokhetho lohulumeni basekhaya ngo-2021, uMasipala waKwaNongoma ubuphethwe umfelandawonye we-IFP ne-EFF ngemuva kokuthi kungabibikho noyedwa ophumelela ukunqoba.

Kodwa i-EFF okuyiyona ephethe KwaNongoma yalaxaza i-IFP nokwenze umholi weqembu uMnu Julius Malema wayalela wonke amaphini eziMeya ze-EFF eKZN ukuthi asule lapho iqembu libusa ngokubambisana ne-IFP.

Lokhu kushintshana kokwethembeka kwamabharethi abomvu kukhulise izifiso ze-ANC osekunesikhathi eside zifisa ukuthatha izintambo kwaNongoma okuyisizinda se-IFP.

Okokuqala ngqa emlandweni uMasipala wasenyakatho, uzishaya isifuba ngezigodlo eziyisithupha okungenzeka ziwele ezandleni ze-ANC.

Izinombolo zezihlalo zomkhandlu zivuna umfelandawonye we-ANC, i-EFF ne-NFP onezihlalo ezingu-24 uma kuqhathaniswa nezingu-20 ze-IFP nesisodwa se-National People’s Front (NAPF), okuyiqembu elasungulwa ngowayengumholi we-NFP oqavile uBheki Gumbi.

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu usamile ekutheni umhlangano womkhandlu usazoqhubeka.

Esithombeni esingenhla: Abalandeli be-IFP bengaphandle kwamasango kaMasipala waKwaNongoma.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva