URamaphosa unxenxa ivoti lomphakathi wamaSulumane

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

UMengameli uCyril Ramaphosa usenxuse umphakathi wamaSulumane ukuthi ubuyele kwezepolitiki futhi usize i-ANC ukuthi inqobe okhethweni lwangomhlaka-29 kuNhlaba, iqhubeke nokulwela ukukhululwa kwezomnotho kwabampofu.

URamaphosa ujoyine umkhuleko wasekuseni e-Laudium, ePitoli, ngoLwesine ekuseni wokufisela umphakathi wamaSulumane i-Eid Mubarak ebusisekile futhi wethula inkulumo njengoba ebungaza ukuphela kokuzila ukudla i-Ramadan.

“Kuyadabukisa ukuthi phakathi neminyaka edlule, iningi lemiphakathi yethu eyake yaba neqhaza kwezombangazwe ihlehlela emuva empilweni yethu yezwe,” usho kanje.

“Iningi lepolitiki yethu selichazwa njengezingxabano zangaphakathi futhi ngokudabukisayo kukhona ubuhlanga nezinye izinhlobo zobandlululo.

“Lokhu kuholele ekutheni namuhla eminye yale miphakathi ibuze ngendawo yayo kuleli.”

UMengameli, ohulumeni wakhe obeke i-Israel icala lokubulala abantu base-Palestine e-Gaza Strip utshele umphakathi wamaSulumane ukuthi i-ANC iyawudinga manje njengoba isilungiselela ukulwa nokhetho olubaluleke kakhulu.

“Njenge-ANC engiyiholayo, umyalezo wethu kinina namuhla uthi izwe lenu liyanidinga. Izwe lakini libheke nina. Hlanganyelani nathi ekwakheni kabusha elakuleli,” kusho uRamaphosa.

Ukuvela kukaMengameli e-Laudium kuyingxenye yesu le-ANC lokuvuselela ubudlelwano obudala kodwa obunamasu nemiphakathi yamaSulumane namaNdiya obungaba semqoka ezifundazweni ezinemibango eminingi.

Leli qembu linomlando omude wokulwa nombuso wobandlululo ngesikhathi liyinhlangano yenkululeko kanti lizobe licela izinhlangano ezahlukene emiphakathini yamaNdiya namaSulumane ukuba le miphakathi ilisize ukunqoba ukhetho.

Umphakathi usukhiqize uhla olude lwezishoshovu ezazilwa nobandlululo ezajoyina i-ANC noma zayisiza ekulweni nombuso wobandlululo ezinhlanganweni ezilwela inkululeko.

La maqhawe omzabalazo ahlanganisa uRahima Moosa, umndeni wakwaCachalia, u-Aziz no-Essop Pahad, u-Ahmed Kathrada, uYusuf Dadoo, uDullah Omar kanye nezinhlangano ezifana ne-SA Indian Congress.

Imiphakathi yamaSulumane namaNdiya vele ikhankasa ne-ANC ezifundazweni ezingawela noma ngakuphi, ezinjengeKwaZulu-Natal, i-Western Cape kanye neGoli.

Awekho amaqembu amakhulu aqinisekisiwe ukuthola iningi eliqondile kunoma iyiphi yawo.

I-ANC izodinga ivoti lamaNdiya KwaZulu-Natal, lapho i-IFP kanye neqembu elisanda kusungulwa i-MK esabisa khona ngokuyisusa kuhulumeni wesifundazwe.

E-Western Cape, amaKhaladi kanye nomphakathi wamaSulumane abahambisani neqembu elibusayo i-DA eleseka i-Israel empini esibulale abantu base-Palestine abangaphezu kuka-33,000.

EGoli i-ANC ingaphansi kwengcindezi ye-Multi-Party Charter for South Africa eholwa i-DA ehlela ukubumba umfelandawonye ongalawula isifundazwe.

Esithombeni esingenhla: UMengameli uRamaphosa ujoyine umkhuleko wasekuseni e-Laudium, ePitoli, ngoLwesine ekuseni.

Umthombo wesithombe: X

Izihloko zakamuva