Umbani seliwukhombe Onkweni: ISILO sesimhoxisile obengumkhulumeni waso

Lubhalwe ngu-Anathi Mtaka

ElaboHlanga selingakuqinisekisa ukuthi loyo obengumkhulumeli weSILO, uMtwana u-Afrika Zulu wasOnkweni usehoxisiwe kulesi sikhundla. Lokhu kuqukethwe yincwadi ebhalwe yiso ISILO nesiyithumele kuye uMntwana wasOnkweni noNdunankulu wesifundazwe uMaDube Ncube. Incwadi lena isayinwe izolo. Ngaphansi kwesihloko esithi: Removal as Head of Communications and Stakeholder Relations, ISILO sithe simphuca onke amandla esabe simunike wona uMntwana.

“Le ncwadi iqopha ukukwazisa kwami ngokusemthethweni ukuthi ngiyakumisa njengeNhloko yeZokuxhumana Nezobudlelwano Zababambiqhaza ehhovisi lami kusukela manje. Ngaphezu kwalokho ngikwemuka onke amandla obugixabezwe wona njengoMkhulumeli wami noMumeleli WeNdlunkulu, okubandakanya amandla okuqinisekisa ukuthi ezokuxhumana nezobudlelwano zababambiqhaza kulawulwa ngokuyikho nangokufanelekile kumelwe mina neNdlunkulu kanye nesizwe samaZulu,” kusho incwadi.

Luyaqhubeka.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ngabalingani bethu i-Bayede Iphepha laboHlanga .

Izihloko zakamuva