Ukugula okusha kwezingane

Sekuvele ukugula okungaqondakali okuhlasela izingane ezinegciwane le-Covid-19 e-Europe naseMelika.

Izingane azivamisile ukuguliswa i-coronavirus kakhulu – kodwa ezinye ziyagula.

Esinye sezibhedlela sase-Italy esinabantu abangamashumi amabili abanesifo se-corona, 

kanye nezingane eziyishumi nambili ezisegumbini labagula kakhulu e-UK.

EMelika nase-New York abaphathi baphenya isibalo sezingane eziyishumi nanhlanu

ebezitheleleke ngegciwane le-Covid-19 kanye nalezi eseziluleme.

Izimpawu zalesi sifo zibala uhudo, izinkinga zenhliziyo kanye “nobuthi obusongela impilo”.

Abezempilo e-Britain baxwayise zonke izibhedlela zezingane ukuba babhekisise lesi sifo 

esingaqondakali futhi esingachazeki. “Siyasilandelela lesi sifo,” kusho udokotela uHoward 

Zucker waseNew York etshela abephephandaba iNew York Times.

Izihloko zakamuva