Lizoma nse iTheku kumasha izisebenzi zetoho kuMasipala

Lubhalwe nguSwelihle Buthelezi

Amakhulu ezisebenzi zikaMasipala Ethekwini eziqashwe ngaphansi kohlelo lwetoho i-Extended Public Works Programme (EPWP) zizongenela ukhukhulelangoqo wemashi ezoba ngoLwesihlanu ngenhloso yokufaka ingcindezi iziphathimandla zoMkhandlu ukuba baqashe ngokugcwele.

Le mashi izofana nokufaka usawoti esilondeni kuMasipala njengoba ngoLwesibili izisebenzi zophiko iDurban Solid Waste (DSW) eziqashwe ngokugcwele ziqale isiteleka zifuna ukunyuselwa amaholo ngoCatergory 10. 

Izisebenzi zivale imigwaqo ngemfucuza nangamaloli kwaphazamiseka ukusebenza nokuhamba kwezimoto. ElaboHlanga lihoshe ukuthi isiteleka singase sishube njengoba kunezinkulumo ezithi nezisebenzi Ophikweni Lwamanzi Nokukhuculula zihlela ukuzibandakanya nale mibhikisho.

“Abanye bethu baneminyaka engaphezulu kweshumi besebenza ngaphansi kwe-EPWP kodwa namanje baseyitoho. UMkhonto Wesizwe sekuyilona kuphela ithemba lethu ekutheni siqashwe ngokugcwele yingakho kusijabulisile ukuzwa ukuthi bazoseseka emashini yangoLwesihlanu,” kusho esinye isisebenzi sesifazane esithe sesisebenze iminyaka eyisithupha siyitoho eThekwini.

Abadayisi basemgwaqeni edolobheni kuthiwa bazoba yingxenye yale mashi bekhonondela ukuhlukunyezwa ngamaphoyisa kaMasipala nokuthatha isikhathi eside ukuthola izimvume uma befake izicelo okuphoqa ukuthi baze bagwaze. Ilungu loMkhonto Wesizwe uNtando Mkhize uthe le mashi ivuleleke nakuwo wonke umuntu waseThekwini okuhlanganisa nabakhokha amareyithi abanganelisekile ngezidingo  nokuhanjiswa kwentuthuko emphakathini.

Imashi izosukela eKing Dinizulu Park ngehota le-11 ekuseni iphelele eDurban City Hall lapho kuzodluliselwa khona uhlu lwezikhalo.

Okunye okuseqhulwini lwezikhalo zezisebenzi ukuthi kumele kubuyiselwe emsebenzini izisebenzi eziyizi-4000 ebeziqashwe ngaphansi kohlelo lwePEP ezamiswa isigubhukane ngaphandle kokwaziswa ngonyaka odlule. Kuthiwa imali yokukhokhela lezi zisebenzi yakhishwa nguMasipala yagcina inyamalale ngendlela engaqondakali okwaphoqa ukuthi zimiswe. Esitatimendeni esikhishwe uMasipala izolo kusihlwa usunxuse abezokuphepha ukuthi bangathi nsi kulabo abazophula umthetho benze nobugebengu nanoma yini engahambsani nemithetho yezwe  ngesikhathi sesiteleka. 

“UMasipala unolwazi ngomhlangano wamahora amabili obuhlelelwe ukuba phakathi kwehora lwe-12 kuya kwelesibili obizwe inyunyana yezisebenzi iSouth African Municipal Workers Union (SAMWU), futhi banikwa imvume yokubamba lomhlangano. Umgomo wokuthi isisebenzi esingasebenzanga ngeke sihole uzosebenza kulezo zisebenzi ezizoba yingxenye yombhikisho ongagunyaziwe. Lezo zisebenzi zizothathelwa izinyathelo ezinqala,” kusho isitatimende esiphuma ophikweni lwezokuxhumana. UMasipala uthi yidlanzana nje lezisebenzi ezingenele isiteleka ezisebenzini eziyizi-27 000 eziqashwe yilo Mkhandlu wabe usunxusa ukuba ubuholi bezinyunyana bungenelela ukunqanda lesi simo.

Lolu daba luqale lwashicilelwa ngabalingani bethu i-Bayede Iphepha laboHlanga .

Izihloko zakamuva