Isimanga kuvumbuka ilungu lomndeni abazitshela ukuthi balingcwaba 

Lubhalwe nguSongeziwe Mapukata

Owesifazane owanyamalala eminyakeni engu-30 edlule eyofuna umsebenzi ubuyile ngemuva kweminyaka umndeni wakhe ucabanga ukuthi wangcwaba isidumbu sakhe.

UFlorence Nomvula Penyu uhlanganiswe nomndeni wakhe ngoMsombuluko ngemuva kokutholakala ehlala e-Gonubie e-East London enempilo ebuthaka.

Manje umama wezingane ezintathu usebuyile ekhaya esigodini sase-Eastern Cape Elujecweni, eNgqeleni.

Enye yezindawo aqala ukuvakashela kuzo ebuya ithuna okuthiwa ngelakhe, njengoba ngo-2009 umndeni wakubo wangcwaba isidumbu okwakukholelwa ukuthi ngesakhe.

“Leli thuna akulona elami. Angikaze ngishone,” esho kwividiyo efakwe isishoshovu uPetros Ntshele Majola ekhasini lakhe lika-Facebook.

Ehlezi phezu kwetshe lethuna elinegama lakhe eliphelele, uyanezela: “Bengiphila sonke lesi sikhathi kodwa ngihlala e-East London.”

Eminyakeni engu-63 uFlorence akanawo umazisi futhi akakaze asebenze empilweni yakhe.

“Bengingabuyeli ekhaya ngenxa yokuthi bengingenayo imali njengoba ngingakaze ngisebenze kodwa manje ngijabule ngokubuyela ekhaya,” kwengeza uNomvula.

Umzala wakhe uPoppy Penyu ukhulume ne-Scrolla.Africa, wathi bathola eminyakeni engu-12 edlule ukuthi uNomvula ushonilenoma babecabanga kanjalo.

Umndeni ungcwabe isidumbu okumanje ongasazi ukuthi ngesikabani.

“Sase sibhalele ngisho nohlelo lukamabonakude iKhumbulekhaya sifuna ukumthungatha, kodwa akuphelanga sikhathi esingakanani uhlelo lwafonela umndeni lusazisa ukuthi isidumbu sakhe sekuphele cishe unyaka silele emakhazeni kahulumeni futhi kudingeka singcwatshwe.

“Sithe uma sibuza ukuthi bamhlonze kanjani basitshela ukuthi izidumbu emakhazeni zinamathegi ngakho ubaliwe ukuthi ungubani. Asikaze sibheke leso sigungu ukuze simkhombe ngoba sitshelwe ukuthi sesizobola. Salalela esikutsheliwe sangcwaba isidumbu.”

Kodwa ngeSonto umndeni uthintwe othile ku-Facebook wathi uNomvula usaphila.

Lowo muntu uphinde wathumela izithombe emndenini wakwaPenyu. Basakaza lezi zithombe emndenini wonke futhi wonke umuntu wamkhomba ngokushesha. “Impela nguye,” kusho uPoppy.

Okokuqala ngoMsombuluko baye e-East London. Futhi konke lokhu bekuyiqiniso.

UPoppie uthe ebona umndeni wakhe uNomvula wamemeza, “Oh Nkosi yami! Umndeni wami usufikile!” Wathi egijima ebheke kubo, bababaza: “Nomvula, nguwe ngempela lo?”

Uma umndeni ubuza uNomvula ukuthi kungani engakaze azame ukuxhumana nomndeni wakhe, “UNomvula akaphenduli uyathula,” kusho uPoppy etshela i-Scrolla. Africa.

UNomvula wayesenenye impilo e-East London. Ubesehlale nowesilisa obemhlukumeza iminyaka engu-30. Lokhu kuhlukumeza kube nomthelela ekutheni abe buthaka.

Manje uNomvula unesifiso esisodwa nje ukuthi ithuna elingaziwa lisuswe.

Isithombe esingenhla: UFlorence Nomvula Penyu

Umthombo wesithombe: Petros Ntshele Majola Facebook page

Izihloko zakamuva