Isibhaxu iSilo sixosha uSihlalo weNgonyama Trust nomkhulumeli waso

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini sixoshe usihlalo webhodi leNgonyama Trust iNkosi Thanduyise Mzimela nomkhulumeli waso uMntwana u-Afrika Zulu.

Encwadini yangomhlaka-12 kuNhlolanja ebonwe i-Scrolla.Africa, iSilo sitshele iNkosi uMzimela yaseMazimeleni ukuthi kumele ishenxe kulesi sikhundla ngemuva kokuthi siyiyalele ukuthi isule ngoMandulo.

“Ngiyacela ukwazi ukuthi ngomhlaka-23 kuMandulo nyakenye, mina Silo uMisuzulu kaZwelithini ngabhalela wena incwadi ngomhlaka-22 kuMandulo nyakenye eyathunyelwa kuwena nge-email mayelana nokuhoxiswa kukaSihlalo webhodi leNgonyama Trust. Le-email eshiwo ngenhla ayizange iphendulwe.”

Incwadi iqhube yathi ngomhlaka-13 nomhlaka-19 kuMfumfu iSilo sathumela incwadi efanayo kuMzimela kodwa yavunywa isikhulu sebhodi leNgonyama Trust, uVela Mngwengwe.

ISilo uMisuzulu sigcizelele ukuthi inkosi uMzimela kumele iphume ehhovisi engakapheli amahora angu-24 saphinde sayixwayisa ngokuthi ingabe isabaphikisa.

Bekunamahlebezi okuthi inkosi uMabhudu Tembe izongena esikhundleni sokuba uSihlalo webhodi leNgonyama Trust kodwa iSilo sikubeke kwacaca encwadini ukuthi yisona esizothatha isikhundla sikaSihlalo.

Inkosi uMzimela itshele i-Scrolla.Africa ukuthi ibingakayiboni i-email yeSilo ngoba ibisematasatasa emhlanganweni.

ISilo siphinde satshele umkhulumeli wawo umntwana u-Afrika Zulu waseNdlunkulu Onkweni ukuthi akasasiye umkhulu Leli waso.

UMntwana u-Afrika uthe uzobiza isithangami sabezindaba ukuze aveze ezinye zezinto ezithinta ukwesula kwakhe.

Esithombeni esingenhla: Inkosi uThanduyise Mzimela noMntwana u-Afrika Zulu baxoshwe yiSilo uMisuzulu kaZwelithini.

Umthombo wesithombe: Bayede News

Izihloko zakamuva