I-Rand Water izovala amanzi amahora angama-54 eGoli

Dylan Bettencourt

Ngenkathi besabambe ongezansi ngenxa yezinkinga eziqhubekayo zokucishwa kukagesi, abahlali baseGoli kuzomele babhekane nokungabi bikho kwamanzi izinsuku ezintathu kulesi sikhathi esinzima sokudingeka kakhulu kwamanzi.

I-Rand Water imemezele ukuthi ukuvalwa kwamanzi amahora angama-54 kuzoqala ngoMsombuluko ekuseni kuze kube uLwesithathu mhla ziyi-17 kuLwezi.

Abakwa-Rand Water bathe balungisa ipayipi labo lamanzi elihlinzeka isikhungo sokuhlanza amanzi e-Vereeniging.

“Ngenxa yalokhu, imboni ngeke isebenze kusukela ngehora lesihlanu ekuseni, mhla ziyi-15 kuLwezi isikhathi esingamahora angama-54,” kusho isitatimende senkampani yamanzi.

Ipayipi eliphakela amanzi elithintekile lizokwenza ukuthi kuvalwe amanzi ezindaweni eziningi zaseGoli kanti kwezinye izindawo ukutholwa kwamanzi kuzoncipha ngo-25%.

Abakwa-Rand Water bengeze ngokuthi ukuvalwa kwamanzi ngeke kubangele ukwehla okuphelele kokuphakelwa kwamanzi, kodwa kunalokho kuzonciphisa ukuphakelwa kwamanzi ezindlini njengoba isiteshi sabo i-Eikenhof silungiswa.

“Abakwa-Rand Water baphawule ngokukhathazeka okukhulu ngemibiko yabezindaba ethi kuzonqanyulwa amanzi ngokuphelele esiFundazweni saseGoli ngenxa yokulungiswa kwepayipi kusukela mhla ziyi-15 kuya kumhla ziyi-17 kuLwezi. Ukulungiswa kwepayipi akukhona neze ukunqanyulwa kwamanzi ngokuphelele,” kuchaza isitatimende.

Ukuvalwa kwamanzi kuyingxenye yeprojekthi yenkampani yokwengeza ipayipi le-B19 kanti lokhu kuyisigaba sokugcina sohlelo oluzovumela ukwanda kwamavolumu ngamapayipi futhi kudale ukuhlinzekwa kwamanzi okuzinzile kumakhasimende.

Zingama-44 izindawo ezizothinteka kulo lonke iGoli ngenxa yokuvalwa kwamanzi.

Izihloko zakamuva