I-EFF inesikhalo esisha

Iqembu le EFF lifuna imithethonqubo ebekiwe ukuthi ivumele kuthengiswe imishini

yokuzivocavoca.

“Esikhundleni sokuhlanganisa umphakathi nezinto ezinobungozi ezizovulwa

njengokuthengiswa kukagwayi kanye notshwala, kufanele ngabe kukhulunywa

ngokuvumeleka kokuthengiswa kwemishini yokuzivocavoca emakhaya. Sidinga isizwe

esinempilo, noma sisengaphansi kwayo imigomo yokuqhelelana nomvalelo,” kusho

isitatimende se-EFF ngoLwesibili.

“Kumele zonke izitolo ezidayisa impahla yokuzivocavoca zivunyelwe ukusebenza ukuze 

abantu bezokwazi ukuthenga abazokusebenzisa emakhaya”.

Izihloko zakamuva