I-ANCWL eKZN ithi insizwa enamandla eyoyikhipha kuKhongolose

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Uphiko lwabesifazane bakaKhongolose luthi le nhlangano alisoze layishiya ngoba iyisoka elibenzela konke okuhle abesimame.

Lokhu kuvele ngesikhathi kunomkhuleko kaMayihlome wokuya eMoses Mabhida obuseThekwini ngoLwesine.

Umdidiyeli we-ANCWL uNkk Bongi MaSithole Moloi  uthe kuyoba isoka elingenawo umnqantula eliyobakhipha kuKhongolose.

“Laphake kwaZulu Nobhala Jikelele intombi iqoma kanye hhayi kabili. Nathi inhliziyo yethu sayinikeza le ndoda enguKhongolose. Siyazi abanye bathi uKhongolose uzohlulwa kodwa asinandaba ngoba siqome yena. Ngithi nje kuyoba insizwa eqinile ngempela eyosenza sigudludluke kuleli soka lethu ngoba asiyindawo. Intombi iqoma kanye kwaZulu.  Insizwa eyosikhipha kuKhongolose kuyomele iqine. Phela thina salimisa iduku kwaKhongolose,” kusho uMaSithole.

Uhlabe ikhwelo lokuba amakhosikazi aphume inqina ayokhankasela uKhongolose.

Uthe ayikho inhlangano eyokhulula abesifazane ukudlula ukhongolose.

UMengameli we-ANCWL uNkk Sisisi Tolashe uthe  noma abantu bangabashaya babaxoshe ngezinja uma bekhankasela uKhongolose kodwa bazi ukuthi uJesu Krestu unabo.

Uqhube wathi uKhongolose ufana no Jesu ngoba wenze izinto engafunwa.

Uphinde wathi noma abantu bangabahleka noKhongolose kodwa amakhosikazi awasukume amengezi nyawo awuvikele ngoba umoya kaJesu unawo.

“Ukhongolose yileli soka elikondla ingane isesiswini kuze kufike isikhathi sokuzalwa. Bese iyakhula. Akagcini lapho kodwa uyifundisa ayifikise ngisho enyuvesi. Ngithi namhlanje noma bangasixosha ngezinja kodwa uJesu unathi,” kusho uNkk Tolashe.

Izihloko zakamuva