Ezinohlonze KwaZulu-Natal: Iyabhebhetheka inkinga yamanzi eThekwini

USihle Mavuso ukulethela izindaba ezihamba phambili KwaZulu-Natal.

EHillcrest – Inkinga yamanzi kuMasipala weTheku isisabalele engxenyeni eseNtshonalanga yeTheku. Ngenxa yalokhu esinye sezikole ezihlonishwayo endaweni yaseHillcrest seluleke abazali ukuthi bangazilethi izingane zabo esikoleni. Amalokishi afana noMzinyathi, izingxenye zaseNanda, eLindelani, eNtuzuma naKwaMashu sekuneminyaka zilwa nenkinga yamanzi engaxazululeki. Muva nje le nkinga isisabalele ePhoenix, eVerulam, eTongaat, Umbilo naseDurban North.

EMbazwana – UMnyango wezeMidlalo, ubuCiko namaSiko KwaZulu-Natal usuqale kabusha uhlelo lokuqasha abasebenzi kumtampo wolwazi wakulendawo enyakatho yesifundazwe. Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi umphakathi obudinwe ugane unwabu uvale umtapo wolwazi, uthi lezi zikhundla ezinhlanu obekumele zibekelwe abantu bakule ndawo zinikezwe abantu bangaphandle. Isaziso esiya emphakathini umnyango uthe lolu hlelo luzoqalwa kabusha kanti luzophothulwa ngoNdasa.

EVryheid – Umndeni wakwaMazibuko eHlobane eVryheid enyakatho neKwaZulu-Natal ufuna kube nophenyo oluzimele ngokushona kwelungu lomndeni, uKhetha Mazibuko. Kubikwa ukuthi ubulawe ngowesilisa ephuma eQomukufa Security Services, okuyinkampani enenkontileka kumasipala waseBaqulusi. Umndeni usubhalele uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Bongi Sithole-Moloi umcela ukuthi aqale uphenyo ukuze kuphenywe ngokushona kukaKhetha ngoZibandlela nyakenye. Lolu phenyo obelujutshwe umasipala lukhiphe iMeya, uMnuz Sifiso Mkhwanazi, ekutheni angaba nesandla kulokhu ngemuva kokuthi kuthiwe onogada bakhe ababulale uMazibuko ngesikhathi kunombhikisho womphakathi.

ELadysmith – Njengoba i-ANC izoba nomkhankaso wokhetho eThekwini ngoMgqibelo kuzoqhubeka umsebebenzi njengenjwayelo kwizimbangi zabo edolobheni, i-IFP. Ngesikhathi i-ANC izobe imatasa enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida, i-IFP izobe iseMgungundlovu naseMnambithi ukuzogqugquzela ukwesekwa. Umbuthano waseMgungundlovu uzoholwa nguThami Ntuli, oqokelwe esikhundleni sokuba nguNdunankulu weqembu KwaZulu-Natal. UMengameli weqembu, uVelenkosini Hlabisa nguyena ozohola umkhankaso wokugqugquzela abantu ukuthi bahlangane eLadysmith.

Obonjeni – Usizi lwamanzi oluqhubekayo Obonjeni kumasipala wesifunda uMkhanyakude luphazamise ukusebenza kwezibhedlela. Esinye sezibhedlela esibhekene nenkinga iseBethesda esiseduze nedolobha laseJozini. Ngokwemithombo, iziguli nabasebenzi basesibhedlela kumele baye emfuleni eseduze ukuze bathole amanzi.

Isithombe esingenhla: eThekwini.

Umthombo wesithombe: Umasipala weTheku

Izihloko zakamuva