Ezinohlonze KwaZulu-Natal: Inkinga yamanzi kwaNongoma isizoba umlando

USihle Mavuso ukulethela ezihamba phambili kwelikaMthaniya

KwaNongoma – UNgqongqoshe wezaManzi nokuThuthwa kweNdle uSenzo Mchunu useqinisekise izakhamuzi zaseZululand naseMkhanyakude ukuthi isixazululo sezinkinga zabo zamanzi sisendleleni. UMchunu uthe basezinhlelweni zokuphothula uhlelo lwesifunda saseMandlakazi oluzohlinzeka ngamanzi ezifundeni ezimbili. Uthe ngesikhathi bebona ukuthi lolu hlelo lunezingqinamba bathatha izinyathelo futhi sekulele kuMngeni-Uthukela Water ukuphothula lolu hlelo. UMchunu uthe kumanje amathimba abo ezobuchwepheshe ahlola ingcindezi aphinde abheke ukuthi amanye amapayipi ayasebenza yini njengoba amadamu egcwele futhi ekulungele ukuletha amanzi. Isiqiniseko sakhe siqhamuka njengoba izakhamuzi eziphuma ezifundeni ezimbili sezibhikishe amasonto amabili ngenxa yamanzi.

EThekwini- UMasipala weTheku ophethwe yi-ANC uphinde wabhekana nesinye isiteleka sabasebenzi abangeneme. Isiteleka sakamuva siselokishini laseHammarsdale entshonalanga yeTheku lapho abasebenzi balo masipala bevale khona amanye amadepho kamasipala. Ngokusho kwabanye babasebenzi abatelekile benza umsebenzi ofanayo nowabanye ozakwabo baseTshwane nasedolobheni laseKurhuleni eGauteng futhi bafuna umholo ofanayo. NgoLwesibili iqeqebana labasebenzi ababalelwa ku-500 bangenele isiteleka esingalawuleki esiphoqa umasipala ukuthi usebenzise umthetho othi uma bengasebenzi angeke bahole.

EMgungundlovu- Ihhovisi likaNkk Thoko Didiza onguNgqongqoshe wezoLimo, ukubuyiswa koMhlaba nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya, selinikeze umbiko ngokusemthethweni mayelana nomhlangano elibe nawo neSilo samaBandla uMisuzulu KaZwelithini ngesinqumo sakhe sokuthatha izintambo njengoSihlalo webhodi leNgonyama Trust. Ihhovisi lithe uDidiza ubikele iSilo ukuthi iPhalamende linokukhathazeka mayelana nezindaba ezithize zokubusa, ukuphatha kanye nokuphathwa kwezimali okufanele kubhekwane nazo. UNgqongqoshe uyawubonga umsebenzi osuqalile wokubhekana nalezi zindaba owenziwe iNkosi uThanduyise Mzimela kanye nebhodi nabaphathi abakhona. UNgqongqoshe neSilo bahlangane ngasekupheleni kwesonto eledlule eThekwini.

OLundi – Akhungethwe yinkinga yamanzi amabhilidi asoLundi angaphansi koMnyango wezeMisebenzi KwaZulu-Natal ayakhelwe ukuhlalisa oNgqongqoshe nabasebenzi babo ngesikhathi isiShayamthetho sesifundazwe sisasenyakatho yesifundazwe. Lokhu kungemuva kokuthi uMasipala waseZululand unqamule ukuhlinzeka ngamanzi kulamabhilidi. Ngokwemithombo ehlala kulelibhilidi, umasipala wesifunda oholwa yi-IFP ukweleta imali elinganiselwa ku-R2 million, yingakho amanzi anqanyulwa. Imithombo ithi izakhamuzi zizamile ukuxoxisana nomasipala ukuze bafake amamitha kodwa umasipala wenqaba. Okhulumela umasipala uZanele Mthethwa ukuqinisekisile ukuthi banqamule amanzi hhayi kulelibhilidi kuphela, kodwa namanye amabhilidi ahlukene oLundi. Uthe amanzi azoxhunywa kuphela uma isikweletu sesiqediwe ngokugcwele. Uqhube wathi banobudlelwano noMnyango, hhayi abaqashi.

Isithombe esingenhla: Isiteleka sabasebenzi bakamasipala weTheku.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva